PREDSTAVITEV ZVEZE LOVSKIH DRUŽIN PTUJ-ORMOŽ

Zveza lovskih družin (ZLD) Ptuj – Ormož združuje 24 lovskih družin. Zveza je bila ustanovljena že daljnega leta 1921 in ves ta čas uspešno združuje lovce in lovske družine svojega območja. Razvija vse oblike lovskega delovanja, od strokovnega dela in usposabljanja, lovskega izobraževanja, lovskega strelstva in kinologije, pa do vseh potrebnih organizacijskih dejavnosti kot vezni člen med lovskimi družinami in Lovsko zvezo Slovenije. Posebno pozornost ZLD posveča razvoju lovske kulture in ohranjanju lovske tradicije.  Eden od osnovnih ciljev ZLD je skrb za varstvo divjadi kot dela našega naravnega bogastva, s tem pa tudi trajnostni razvoj in varovanje naravnega okolja.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za PREDSTAVITEV ZVEZE LOVSKIH DRUŽIN PTUJ-ORMOŽ

Razvitje prapora ZLD Ptuj-Ormož

Razvitje prapora ZLD Ptuj-Ormož

Dne 18. 3. 2018 je v restavraciji Pano na Kidričevem potekalo več prireditev in sicer:
• občni zbor OZUL Ptujsko-Ormoškega LUO
• predavanje – pregled odvzema LUO za leto 2017
• razvitje prapora ZLD Ptuj-Ormož

Upravljavci lovišč so na občnem zboru opravili pregled opravljenega dela za minulo leto, sprejeli finančni načrt za leto 2018 in opravili vse potrebne aktivnosti zbora. Svoje minulo delo so ocenili kot uspešno, strokovno in temeljito.

V nadaljevanju so ob prisotnosti več kot 300 lovcev opravili skupno analizo odvzema po posameznih vrstah in predstavili plan za tekoče leto.

V nadaljevanju je ZLD Ptuj-Ormož opravila razvitje svojega prvega prapora. Donacije za prapor so prispevali vse članice ZLD in posamezni lovci ter boter (navedeni na koncu prispevka). Simbol prapora sta jerebičji par v zeleni in zlati barvi, kar je tudi barva krovne organizacije. Jerebičji par simbolizirata trajnost in zvestobo, okrašena z božjim drevesom, ki simbolizirata Sv. Huberta in Boginjo Diano. Prapor je prevzel praporščak Frančišek Petrena, ki je, kot se šika, pred prevzemom podal svojo zaobljubo.

Slavnostni govornik je bil predsednik LZS mag. Lado Bradač, ki je poudaril pomen in simbol prapora za sleherno organizacijo. V kulturnem programu so sodelovali rogisti ZLD Ptuj-Ormož, ki so ob svoji osnovni dejavnosti prikazali še več njihovih sposobnosti in sicer zborovsko petje in igranje na ostale inštrumente.

Ob tej priložnosti se zahvalim tako upravljavcem lovišč, članicam ZLD in vsem donatorjem ter botru pri razvitju prapora. Več podrobnosti bomo videli v oddaji Dober pogled, ki je naša oddaja o lovstvu.

Seznam donatorjev za trakove in žebljičke na drogu:
• Jurij Dogša
• Andrej Vaupotič
• Dr. Marjan Toš
• mag. Emilijan Trafela
• Mirko Obran
• Bojan Maček
• Rogisti ZLD Ptuj-Ormož
• Anton Lah
• dr. S.F. Krope
• Roman Štumberger – boter praporu

 

Hvala in dober pogled.

Dr. Srečko Felix Krope
Predsednik ZLD Ptuj-Ormož

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Razvitje prapora ZLD Ptuj-Ormož

Spoštovane lovke, žene, dekleta – čestitke za 8. marec

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Spoštovane lovke, žene, dekleta – čestitke za 8. marec

Zima in živali

Sporočilo za medije

 

Ob visokem snegu pomislimo tudi na prostoživeče živali

Lovci opozarjajo voznike na pazljivost v prometu, lastniki psov pa naj bodo pozorni na hišne ljubljence, da psi ne bodo tekali prosto v naravi.  

 

Narava, ki pozimi miruje, se je odela v snežno odejo, ki je ponekod na območju delovanja Zveze lovskih družin Ptuj – Ormož kar precej debela, ponekod pa je sneg tudi pomrznjen. To je čas, ko prostoživeče živali  težko pridejo do hrane, saj je snega preveč da bi ga odkopale ali pa je pomrznjen, in jo zato tudi intenzivneje iščejo. Lovci v sklopu svojih nalog redno izvajamo zimsko krmljenje male divjadi, posebno pa za to poskrbimo ob debelejši snežni odeji. Nekatere lovske družine, ki imajo v lasti kmetijska zemljišča, vzdržujejo krmne njive in remize oziroma grmišča, na katerih prostoživeče živali pozimi lažje najdejo hrano in kritje.

 

Visok sneg pritisne prostoživeče živali, ki intenzivneje iščejo hrano, bližje kmetijam, zato se zavarujmo pred potencialne možno škodo, ki bi jo lahko utrpeli na sadnem drevju ali zimzelenih rastlinah okrog hiše zaradi objedanja divjadi. Obenem pa ne pozabimo na krmilnice za ptiče pevce, ki jih založimo s semeni (ali pa dodatno nastavimo še loj ali »potičke« z lojem in semeni), oboje je za nizko ceno dostopno tudi v trgovinah.

 

Mnoge prostoživeče živali se ob snežni odeji pogosteje približajo cestam, sploh v primeru, kadar je rob ob cesti splužen tako, da lahko živali pridejo do kopne zemlje, pa tudi zaradi soli, ki jih privabi. Zato lovci opozarjajo voznike, naj upoštevajo večjo verjetnost prisotnosti prostoživečih živali ob cesti in s tem večjo možnost trkov z divjadjo in drugimi živalmi, kar sovpada z njihovo povečano aktivnostjo.

 

V času snežne odeje lahko velike težave divjadi povzročijo tudi psi, ki se gibljejo predaleč stran od lastnika. Gibanje psov v naravi brez prisotnosti vodnika ni dovoljeno. Vodnikom psov pa lovci svetujejo, naj imajo pse na vrvicah, naj hodijo po poteh ter naj ne vznemirjajo divjadi in drugih živali. V nekaterih loviščih smo izobesili opozorilne tablice ob sprehajalnih poteh (pse na vrvice), vendar pa se dogaja, da jih lastniki psov prepogosto spregledajo, ali pa preveč zaupajo svojim štirinožnim prijateljem. Težave nastanejo povsod tam, kjer so v bližini kmetijske površine, ki so ograjene z žično ograjo, predvsem pa lovci to opažajo v predelih lovišč ob meji s sosednjo Hrvaško, kjer je žičnata ograja postavljena ob meji. Posledica prosto spuščenega psa je nemir in beg divjadi proti ali skozi žičnato ograjo, s čimer lahko utrpi telesne poškodbe, v brezglavem diru pa je lahko trk z ograjo tudi smrten (predvsem pri srnjadi, ki žično ograjo slabo vidi).

 

Z omenjenimi želimo poudariti, da je skrb za naravo in vse v njej prostoživeče živali skrb vseh nas, saj moramo s skupnimi močmi za njo skrbeti in jo trajnostno ohranjati za bodoče rodove.

več na:

http://24ur.com/novice/cas-za-zemljo/divje-zivali-lahko-v-teh-mrzlih-dneh-ogrozi-ze-vsako-vznemirjenje-prav-tako-jih-nikar-sami-ne-hranite-to-je-celo-kaznivo.html

 

ZLD Ptuj-Ormož

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Zima in živali

Katka Kovačec – predsednica LD Velika nedelja

Katka Kovačec je na rednem volilnem občnem zboru prejela štafetno palico za vodenje LD Velika nedelja od predhodnika Antona Kace, ki je lovsko družino vodil 26 let. Zahvala prejšnjemu vodstvu in mnogo uspehov novemu vodstvu pri vodenju lovske družine.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Katka Kovačec – predsednica LD Velika nedelja

Redna seja UO ZLD Ptuj-Ormož v LD Žetale

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Redna seja UO ZLD Ptuj-Ormož v LD Žetale

VESEL BOŽIČ IN SREČNO 2018

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za VESEL BOŽIČ IN SREČNO 2018

USPOSABLJANJE LOVSKIH ČUVAJEV ZLD PTUJ-ORMOŽ

V petek, 17. 11. 2017 je v lovskem domu LD Kidričevo potekalo usposabljanje lovskih čuvajev iz LD članic ZLD Ptuj-Ormož. Usposabljanje je potekalo v organizaciji Komisije za lovske čuvaje pri UO ZLD Ptuj-Ormož. Obravnavana tematike se je nanašala na naloge lovskega čuvaja in dokumentiranje dela lovskih čuvajev. Predavanje je izvedel dr. Srečko Felix Krope, ki je tudi predsednik Komisije za lovsko čuvajske izpite in izvedenec za lovstvo: pooblastila lovskih čuvajev.

Komisija za lovske čuvaje pri UO ZLD Ptuj-Ormož bo v naslednjem letu izvedla še nekaj usposabljanj na temo lovskih čuvajev.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za USPOSABLJANJE LOVSKIH ČUVAJEV ZLD PTUJ-ORMOŽ

DEMONSTRACIJSKI PILOTNI PROJEKT PREMAKNI PORABO

Splošno
Podjetje Hitachi je od soglasju vlade Kraljevine Japonske in Republike Slovenije skupaj z ELESOM izvaja demonstracijski projekt na področju pametnih omrežij. S prihodom elektrifikacije na vseh področjih, sedaj tudi na področju prometa bo omrežje tako obremenjeno, da bo prihajalo do prevelikih obremenitev omrežja in bomo prisiljeni v času ti. kritičnih tarif izključevati velike porabnike.

Projekt PREMAKNI PORABO je del tega projekta, s katerim želimo testirati pripravljenost porabnikov za prilagoditev moči zmogljivosti elektro energetskega omrežja. V projekt želimo vključiti čim več uporabnikov, ki imajo vgrajen napreden merilnik električne energije, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije. Projekt traja eno leto in sicer od 1.12.2017 do 30.11.2018.

Vsi potencialni deležniki so dobili po pošti obvestilo od ELEKTRO MARIBOR, da so vabljeni v projekt, sedaj potekajo predstavitve in zbiranje prijav. Posebej je potrebno poudariti, da v projekt niso vključeni distributerji (prodajalci) električne energije in vsi sodelujoči obdržijo svojega distributerja (prodajalca) električne energije.

V projekt so vključeni odjemalci električne energije, ki so priključeni na RTB Breg oz. naslednje občine: MO Ptuj (levi breg Drave), Hajdina, Kidričevo, Makole, Majšperk, Žetale, Podlehnik, Cirkulane in Videm.

Vsebina projekta

Za vključene v projekt bo Agencija za energijo uvedla Kritično tarifo, ki bo trajala v celem letu le 50 ur. Uporabniki bodo preko SMS ali elektronske pošte 24 ur pred nastopom kritične tarife prejeli obvestilo in nato še 15 min pred nastopom. V času kritične tarife bodo izključili porabnike, ki jih nujno ne bodo uporabljali, npr. pralne stroje, pečice, likalnike ipd. Kritična tarifa bo trajala od 15 min do največ 1 ure skupaj pa največ 50 ur na leto oz. v trajanju projekta.

Deležniki v projekt vstopijo prostovoljno in iz njega lahko kdaj koli izstopijo.

Prednosti

  • Elektro Maribor bo vsem vključenim brezplačno uredil dvotarifno merjenje (če ga še nimajo), ki ga lahko po končanem projektu obdržijo ali jim na njihovo željo po končanem projektu vzpostavijo prvotno stanje.
  • Vsi udeleženci bodo prejeli denarno nadomestilo v višini 25 EUR, ki ga lahko zadržijo ali pa odstopijo društvu, torej v primeru lovskim družin, matični lovski družini ali pa zvezi.
  • Zaradi dvotarifnega merjenja bodo enotarifni odjemalci prihranili na omrežnini in električni energiji.
  • Dodatno bodo prihranili do 20 % na omrežnini.
  • Dobili bomo izkušnje za prihajajoči čas, ko bo to obvezno.
  • Določeni deležniki, ki imajo tehničen možnosti (kar bo jasno po izvedenem ogledu na terenu), bodo lahko dobili dodatne naprave, s katerimi bo možno določene (po lastni presoji) porabnike električne energije vključevati in izključevati na daljavo oz. naprave za pametno hišo, ki po končanem projektu ostanejo deležniku.

Ker smo družbeno odgovorni, predlagam, da se lovci vključimo v projekt in s tem poleg zgoraj naštetih ugodnosti, upravičimo in povečamo svoj ugled v družbo, po drugi strani pa pridobimo dodatna finančna sredstva za zvezo ali matično lovsko družino.

Več informacij lahko podam na sestanku, ali na telefonski številki 059 99 78 002 ali na spletni strani https://premakni-porabo.si/.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za DEMONSTRACIJSKI PILOTNI PROJEKT PREMAKNI PORABO

DELA STROKOVNEGA TAJNIKA ZLD – RAZPIS

razpis

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za DELA STROKOVNEGA TAJNIKA ZLD – RAZPIS

SEJA UPRAVNEGA ODBORA ZLD PTUJ-ORMOŽ IN USPOSABLJANJE ČLANOV

Ta galerija vsebuje 19 slik.

Dne 30. 10. 2017 je potekala četrta seja Upravnega odbora ZLD Ptuj-Ormož, ki se je odvijala v prostorih lovskega doma LD Markovci. Po seji je potekalo usposabljanje članov upravnega odbora in gospodarjev na tematiko: “Obveznosti upravljavca lovišča po koncesijski pogodbi”, … Beri naprej

Več Galerij | Komentarji so izklopljeni za SEJA UPRAVNEGA ODBORA ZLD PTUJ-ORMOŽ IN USPOSABLJANJE ČLANOV