PREDSTAVITEV ZVEZE LOVSKIH DRUŽIN PTUJ-ORMOŽ

Zveza lovskih družin (ZLD) Ptuj – Ormož združuje 24 lovskih družin. Zveza je bila ustanovljena že daljnega leta 1921 in ves ta čas uspešno združuje lovce in lovske družine svojega območja. Razvija vse oblike lovskega delovanja, od strokovnega dela in usposabljanja, lovskega izobraževanja, lovskega strelstva in kinologije, pa do vseh potrebnih organizacijskih dejavnosti kot vezni člen med lovskimi družinami in Lovsko zvezo Slovenije. Posebno pozornost ZLD posveča razvoju lovske kulture in ohranjanju lovske tradicije.  Eden od osnovnih ciljev ZLD je skrb za varstvo divjadi kot dela našega naravnega bogastva, s tem pa tudi trajnostni razvoj in varovanje naravnega okolja.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za PREDSTAVITEV ZVEZE LOVSKIH DRUŽIN PTUJ-ORMOŽ

Srne polegajo mladiče

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Srne polegajo mladiče

AFRIŠKA PRAŠIČJA KUGA

APK-zgibanka_2018

Na zgornji povezavi najdete nekaj osnovnih informacij o APK.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za AFRIŠKA PRAŠIČJA KUGA

DELNI OBČNI ZBOR LZS IN OBČNI ZBOR ZLD PTUJ-ORMOŽ

Dne 3. 5. 2018 je v prostorih lovskega doma Lovske družine Juršinci potekal delni občni zbor LZS in nato občni zbor ZLD Ptuj-Ormož. Prisostvovali so delegati Volilnega okoliša Ptuj-Ormož.

Otvoritev DOZ je opravil dr. Srečko F. Krope s pomočjo Rogistov ZLD Ptuj-Ormož. 

Tako DOZ in OZ je vodil dr. Srečko Felix Krope. Na obeh zborih je aktivno sodeloval podpredsednik LZS mag. Aleš Klemenc.

V okviru DOZ LZS je bilo pregledano oziroma obravnavano poročilo o delu LZS za leto 2017, program dela in finančni načrt. Predstavljene so bile poglavitne naloge in aktivnosti v preteklem letu s poudarkom na aktivnostih, ki se odvijajo že letos.

V okviru OZ ZLD Ptuj-Ormož je bilo predstavljeno poročilo za leto 2017 z vsemi prilogami. Poročilo sedanjega dela UO, delovnih teles in komisij se je nanašalo na obdobje od 25. 4. 2017 dalje (od volilnega občnega zbora). Delegati so ugotovili, da je poročilo zelo dobro, kvalitetno in da odraža dejansko stanje opravljenega dela.

Zahvaljujemo se delegatom, rogistom, LD Juršinci in tudi vsem damam, ki so poskrbele za dobro pripravljano hrano in vse dobrote.

 

 

 

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za DELNI OBČNI ZBOR LZS IN OBČNI ZBOR ZLD PTUJ-ORMOŽ

Prvenstvo ZLD Ptuj-Ormož v lovskem strelstvu

člani 18 ekipno 18 veterani 18

Objavljamo rezultate strelskega tekmovanja ZLD Ptuj-Ormož.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Prvenstvo ZLD Ptuj-Ormož v lovskem strelstvu

Razpis za delo strokovnega tajnika ZLD Ptuj-Ormož

Zveza lovskih družin Ptuj-Ormož v skladu s sklepom tretje seje Upravnega odbora ZLD Ptuj-Ormož in v skladu z dopisno sejo z dne 9. 10. 2017 ter v zvezi z določili 33. člena Pravil ZLD Ptuj-Ormož objavlja in razpisuje delo strokovnega tajnika ZLD Ptuj-Ormož

za opravljanje del in nalog v skladu z 4. odstavkom 33. člena Pravil ZLD Ptuj Ormož (2009).

Razpis je zaprtega tipa in sicer velja za člane/ce članic ZLD Ptuj-Ormož in morajo izpolnjevati ob pogojih iz 2. odstavka 33. člena Pravil ZLD Ptuj-Ormož še naslednje pogoje:
• 5. ali 6. stopnja strokovne izobrazbe
• 3 leta delovnih izkušenj
• lovski izpit
• članstvo v članici ZLD
• vozniško dovoljenje B kategorije
• aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika
• poznavanje uporabniških programov v Windows okolju
• predloži program dela strokovne službe

Z izbranim kandidatom bomo sklenili podjemno pogodbo za določen čas šestih mesecev z možnostjo podaljšanja do izteka mandata predsednika ZLD Ptuj-Ormož. Mesečno plačilo za delo v prvih šestih mesecih je 360,00 € neto in kilometrina na podlagi potnega naloga z možnostjo aneksa k pogodbi.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo najkasneje do 15. 5. 2018 na naslov :

Zveza lovskih družin Ptuj-Ormož, Potrčeva cesta 45, 2250 Ptuj, s pripisom:
»ZA RAZPIS – STROKOVNI TAJNIK«

Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 15. dneh po izbiri.

Za izbor bo imenovala komisija, ki bo s kandidati opravila razgovor in opravila selekcijski postopek ter predlagala kandidata predsedniku ZLD za potrditev na Upravnem odboru.

 

Datum: 26. 4. 2018

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Razpis za delo strokovnega tajnika ZLD Ptuj-Ormož

Spomladanska akcija cepljenja lisic proti steklini

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvešča, da bodo 4. maja 2018 pričeli s spomladansko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do konca junija 2018.
Polaganje vab se bo izvajalo v 50 km pasu ob meji s Hrvaško (območje cepljenja), z višine 300 m, s pomočjo posebej prirejenih letal.
Polaganje vab za cepljenje lisic proti steklini se bo izvajalo iz naslednjih letališč: Letališče Jožeta Pučnika – Ljubljana, Portorož, Murska Sobota in Novo mesto; po potrebi bodo vključena tudi letališča v Slovenj Gradcu, Celju in Divači.

Več informacij je na spletnih straneh Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin:
O bolezni
O akciji cepljenja lisic proti steklini
– Informacijski in promocijski material
• Cepljenje lisic proti steklini (otroška animacija)
• Cepljenje psov (otroška in splošna animacija, informativno sporočilo)

Javnost bo o poteku akcije obveščena preko medijev.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Spomladanska akcija cepljenja lisic proti steklini

Obnovitveno usposabljanje

Dne 21. 4. 2018 je v lovskem domu LD Boris Kidrič potekalo obnovitveno usposabljanje za usposobljene osebe LD. Od 93 prijavljenih kandidatov se jih je udeležilo 76. Usposabljanje je vodil Marko Burgar, dr. vet. medicine sicer podpredsednik Komisije za izobraževanje pri ZLD Ptuj-Ormož, član Komisije za izobraževanje pri UO LZS.

Udeleženci so bili seznanjeni z zakonodajo na tem področju, nekaterimi boleznimi divjadi s poudarkom na širjenje Afriške prašičje kuge. Za slednjo ni več vprašanje ali bo prišla tudi k nam, ampak je ključno vprašanje kdaj bo prišla.

 

 

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Obnovitveno usposabljanje

22 april – Svetovni dan Zemlje

»Varujmo lepote narave«

Živimo v časih, ko je stopnja prizadetost našega okolja in s tem celotnega planeta zaradi mnogih človekovih dejavnosti vedno večja, zato postaja varstvo narave vedno pomembnejša naloga. Lovci se sprememb v naravi dobro zavedamo, saj smo z njihovimi posledicami in vplivom na populacije divjadi in vseh prostoživečih živali tudi neposredno soočeni. Z loviščem in divjadjo upravljamo po načelih trajnostne rabe naravnih virov, obenem pa skrbimo za ohranjanje neokrnjenega življenjskega okolja vseh prostoživečih živali. Tako tudi lovci prispevamo k aktivnemu in odgovornemu delovanju v smeri trajnostnega razvoja, ker se zavedamo ranljivosti in enkratnosti planeta, na katerem živimo.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za 22 april – Svetovni dan Zemlje

Občni zbor LKD Ptuj-Ormož

 

Občni zbor Lovsko kinološkega društva Ptuj-Ormož

LKD Ptuj-Ormož je 29. 3. 2018 s pričetkom ob 17.00 uri pričela z izvedbo svojega rednega letnega občnega zbora. Za lokacijo pregleda opravljenega dela so izbrali lovski dom LD Sveta Marjeta niže Ptuja. Temu ustrezno je vabljene nagovoril in lepo pozdravil starešina LD Alojz Žiher, ki je med drugim tudi izrazil svoje stališče glede izvedbe tradicionalnih tekem Sv. Huberta. Slednja se je že vrsto let zapored odvijala prav v tej LD.

Predsednik LKD Ptuj-Ormož je podal svoje poročilo v sklopu vseh ostalih pripravljenih poročil. Problematika je enaka kot v preteklih letih in delo je potekalo v okviru programa. Ocenil je, da bi lahko bilo več komunikacij med LKD in LD. Člani se uspešno udeležujejo tekem, razstav in vzrejnih pregledov. Izpostavil je tekmo Sv. Huberta, ki je uspešna in istočasno velik organizacijski zalogaj. Ugotavlja, da LKD zagotavlja vse za uspešno delo kinologov v lovskih družinah. Zahvalil se je vsem za prispevek za uspešno delo LKD.

Kot gostje so bili prisotni predsednik ZLD Ptuj-Ormož, predsednik Kluba ljubiteljev ptičarjev in predstavnika LKD Maribor.

Priznanja oziroma kinološka odlikovanja KZS so prejeli:
• Marjan Lah, srebrni znak za kinološke zasluge
• Male Bogomir, srebrni znak za kinološke zasluge
• Franc Šalamun, II. Red za kinološke zasluge.

In potem….je trajalo v sproščenem vzdušju še naprej.

 

Dr. Srečko Felix Krope
Predsednik ZLD Ptuj-Ormož

 

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Občni zbor LKD Ptuj-Ormož

Podatki o odvzemu divjadi v Ptujsko – Ormoškem lovsko upravljavskem območju v letu 2017

SRNJAD
Srnjad je v Ptujsko-Ormoškem lovsko upravljavskem območju (v nadaljevanju LUO), ki zajema 30 lovišč, najbolj zastopana vrsta divjadi. V letu 2017 je bil plan odvzema 3500 kosov. Realizacija odvzema je 3635 kosov oz. 103,86 %.Od tega je bilo odstreljenih 2902 kosov, ostalo so izgube: največ na cestah – 548 kosov, zguba po psih 46 kosov, 19 kosov kosilnica (te izgube po kmetijski mehanizaciji so primerljive s cestami, ker niso evidentirane košnja, žetev, mulčenje strnišč). Telesne teže srnjadi so v povprečju zadnjih let, vendar ima nekaj družin že probleme z doseganjem odstrela, predvsem zaradi izredno velikega obsega povoza. Zadnjih nekaj let smo na Ptujsko – Ormoškem področju priča velikim posegom v naravno okolje, kot npr. avtocesta Maribor – Ptuj, gradnja nove železniške proge Pragersko – Ljutomer z mnogimi podvozi in nadvozi, gradnja avtoceste Ptuj – Podlehnik, žične ovire na meji s Hrvaško. Zaradi teh posegov bomo morali biti v bodoče bolj previdni pri načrtovanju odvzema za to vrsto divjadi.

DIVJI PRAŠIČ
Odvzem divjega prašiča je bil najvišji do sedaj, znašal je 533 kosov v celotnem Lovsko upravljavskem območju Ptuj-Ormož. Lovske družine, ki gospodarijo z divjim prašičem, so odvzele 428 kosov, izven gojitvenega območja pa je bil odvzem 105 osebkov. Škode po divjem prašiču so pričakovane, predvsem zaradi povečevanja številčnosti te vrste, in so bile ocenjene ter sporazumno dogovorjene oziroma rešene z lastniki zemljišč.

MUFLON
Realizacija odvzema muflona je izpolnjena oziroma celo presežen. Od planiranih 90 kosov muflona je bilo odvzetih iz narave 98 muflonov. Prijavljene škode po muflonih v preteklem letu ni bilo.

GAMS
Plan odvzema za leto 2016 pri gamsu je bil 9 kosov .Odstreljenih je bilo 6 kosov izgub nismo zaznali pri tej lovni vrsti , tako da je realizacija odvzema 66,67%.Z gamsom gospodari 5 lovskih družin Ptujsko Ormoškega OZUL-a.

JELENJAD
Jelenjad je v našem LUO samo prehodna in slučajna. Odvzem v letu 2017 je bil 8 kom in sicer vse osebki moškega spola (3 kom lanščaki, 4 kom jelen v starosti od 2-4 leta in 1 kom v starosti od 5-9 let).

DAMJAK
V letu 2017 je bil pri damjaku izvršen odstrel v višini 6 kosov, kar pa je posledica pobegov iz obor, ki jih je na področju Ptujsko – Ormoškega LUO vedno več.

LISICA
Populacija lisic je na našem področju močna in stabilna. Glede na upadanje številčnosti male divjadi (fazan, poljski zajec) je lov na lisico postal zanimiv zaradi raznolikosti lova in premetenosti lovine. Za leto 2017 je bil plan odvzema 1370 kosov, realizacija plana pa je znašala 1548 kosov ali 115,62%.

JAZBEC
Plan odvzema jazbeca za leto 2017 je znašal 88 kosov, realiziran odvzem je bil 106 kosov ali 120,45 %. Glede na stalno in relativno močno populacijo jazbeca v našem LUO bi bilo smiselno, da z odstrelom bolj posegamo v številčnost te vrste, tudi v korist male divjadi.

KUNA BELICA, KUNA ZLATICA
Plan odvzema kune belice za Ptujsko-Ormoško LUO za leto 2017 je bil 103 kosov, dosežen odvzem pa je 104 kosov ali 100,97 %.
Pri kuni zlatici je bil za leto 2017 plan odvzema 33 kosov, realizacija pa je bila 37 kosov ali 112,12%.
Obe vrsti kun sta večinoma slučajna lovina pri lovu na drugo divjadi. Zaradi dinamičnosti je smiselno lov na kune znova obuditi, tudi zaradi uporabe lovskega psa.

SIVA VRANA
Plan odvzema v letu 2017 je bil 810 kosov, realizacija odvzema je znašala 941 kosov ali 116,17 %. Povečevanje številčnosti te vrste je zaskrbljujoče.
SRAKA
Plan odvzema 106 kosov, realizacija 101 kosov ali 95,28% v letu 2017.
ŠOJA
Plan odvzema za leto 2017 je 150 kosov, realizacija odvzema je 128 kosov ali 85,33 %.

 

Pripravil:
Peter Kovačec, predsednik komisije za gospodarjenje in gojitev divjadi,
Območno združenje upravljavcev lovišč (OZUL) Ptujsko Ormoškega Lovsko upravljavskega območja (LUO).

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Podatki o odvzemu divjadi v Ptujsko – Ormoškem lovsko upravljavskem območju v letu 2017