PREDSTAVITEV ZVEZE LOVSKIH DRUŽIN PTUJ-ORMOŽ

Zveza lovskih družin (ZLD) Ptuj – Ormož združuje 24 lovskih družin. Zveza je bila ustanovljena že daljnega leta 1921 in ves ta čas uspešno združuje lovce in lovske družine svojega območja. Razvija vse oblike lovskega delovanja, od strokovnega dela in usposabljanja, lovskega izobraževanja, lovskega strelstva in kinologije, pa do vseh potrebnih organizacijskih dejavnosti kot vezni člen med lovskimi družinami in Lovsko zvezo Slovenije. Posebno pozornost ZLD posveča razvoju lovske kulture in ohranjanju lovske tradicije.  Eden od osnovnih ciljev ZLD je skrb za varstvo divjadi kot dela našega naravnega bogastva, s tem pa tudi trajnostni razvoj in varovanje naravnega okolja.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za PREDSTAVITEV ZVEZE LOVSKIH DRUŽIN PTUJ-ORMOŽ

USPOSABLJANJE LOVSKIH ČUVAJEV ZLD PTUJ-ORMOŽ

V petek, 17. 11. 2017 je v lovskem domu LD Kidričevo potekalo usposabljanje lovskih čuvajev iz LD članic ZLD Ptuj-Ormož. Usposabljanje je potekalo v organizaciji Komisije za lovske čuvaje pri UO ZLD Ptuj-Ormož. Obravnavana tematike se je nanašala na naloge lovskega čuvaja in dokumentiranje dela lovskih čuvajev. Predavanje je izvedel dr. Srečko Felix Krope, ki je tudi predsednik Komisije za lovsko čuvajske izpite in izvedenec za lovstvo: pooblastila lovskih čuvajev.

Komisija za lovske čuvaje pri UO ZLD Ptuj-Ormož bo v naslednjem letu izvedla še nekaj usposabljanj na temo lovskih čuvajev.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za USPOSABLJANJE LOVSKIH ČUVAJEV ZLD PTUJ-ORMOŽ

DEMONSTRACIJSKI PILOTNI PROJEKT PREMAKNI PORABO

Splošno
Podjetje Hitachi je od soglasju vlade Kraljevine Japonske in Republike Slovenije skupaj z ELESOM izvaja demonstracijski projekt na področju pametnih omrežij. S prihodom elektrifikacije na vseh področjih, sedaj tudi na področju prometa bo omrežje tako obremenjeno, da bo prihajalo do prevelikih obremenitev omrežja in bomo prisiljeni v času ti. kritičnih tarif izključevati velike porabnike.

Projekt PREMAKNI PORABO je del tega projekta, s katerim želimo testirati pripravljenost porabnikov za prilagoditev moči zmogljivosti elektro energetskega omrežja. V projekt želimo vključiti čim več uporabnikov, ki imajo vgrajen napreden merilnik električne energije, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije. Projekt traja eno leto in sicer od 1.12.2017 do 30.11.2018.

Vsi potencialni deležniki so dobili po pošti obvestilo od ELEKTRO MARIBOR, da so vabljeni v projekt, sedaj potekajo predstavitve in zbiranje prijav. Posebej je potrebno poudariti, da v projekt niso vključeni distributerji (prodajalci) električne energije in vsi sodelujoči obdržijo svojega distributerja (prodajalca) električne energije.

V projekt so vključeni odjemalci električne energije, ki so priključeni na RTB Breg oz. naslednje občine: MO Ptuj (levi breg Drave), Hajdina, Kidričevo, Makole, Majšperk, Žetale, Podlehnik, Cirkulane in Videm.

Vsebina projekta

Za vključene v projekt bo Agencija za energijo uvedla Kritično tarifo, ki bo trajala v celem letu le 50 ur. Uporabniki bodo preko SMS ali elektronske pošte 24 ur pred nastopom kritične tarife prejeli obvestilo in nato še 15 min pred nastopom. V času kritične tarife bodo izključili porabnike, ki jih nujno ne bodo uporabljali, npr. pralne stroje, pečice, likalnike ipd. Kritična tarifa bo trajala od 15 min do največ 1 ure skupaj pa največ 50 ur na leto oz. v trajanju projekta.

Deležniki v projekt vstopijo prostovoljno in iz njega lahko kdaj koli izstopijo.

Prednosti

 • Elektro Maribor bo vsem vključenim brezplačno uredil dvotarifno merjenje (če ga še nimajo), ki ga lahko po končanem projektu obdržijo ali jim na njihovo željo po končanem projektu vzpostavijo prvotno stanje.
 • Vsi udeleženci bodo prejeli denarno nadomestilo v višini 25 EUR, ki ga lahko zadržijo ali pa odstopijo društvu, torej v primeru lovskim družin, matični lovski družini ali pa zvezi.
 • Zaradi dvotarifnega merjenja bodo enotarifni odjemalci prihranili na omrežnini in električni energiji.
 • Dodatno bodo prihranili do 20 % na omrežnini.
 • Dobili bomo izkušnje za prihajajoči čas, ko bo to obvezno.
 • Določeni deležniki, ki imajo tehničen možnosti (kar bo jasno po izvedenem ogledu na terenu), bodo lahko dobili dodatne naprave, s katerimi bo možno določene (po lastni presoji) porabnike električne energije vključevati in izključevati na daljavo oz. naprave za pametno hišo, ki po končanem projektu ostanejo deležniku.

Ker smo družbeno odgovorni, predlagam, da se lovci vključimo v projekt in s tem poleg zgoraj naštetih ugodnosti, upravičimo in povečamo svoj ugled v družbo, po drugi strani pa pridobimo dodatna finančna sredstva za zvezo ali matično lovsko družino.

Več informacij lahko podam na sestanku, ali na telefonski številki 059 99 78 002 ali na spletni strani https://premakni-porabo.si/.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za DEMONSTRACIJSKI PILOTNI PROJEKT PREMAKNI PORABO

DELA STROKOVNEGA TAJNIKA ZLD – RAZPIS

razpis

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za DELA STROKOVNEGA TAJNIKA ZLD – RAZPIS

SEJA UPRAVNEGA ODBORA ZLD PTUJ-ORMOŽ IN USPOSABLJANJE ČLANOV

Ta galerija vsebuje 19 slik.

Dne 30. 10. 2017 je potekala četrta seja Upravnega odbora ZLD Ptuj-Ormož, ki se je odvijala v prostorih lovskega doma LD Markovci. Po seji je potekalo usposabljanje članov upravnega odbora in gospodarjev na tematiko: “Obveznosti upravljavca lovišča po koncesijski pogodbi”, … Beri naprej

Več Galerij | Komentarji so izklopljeni za SEJA UPRAVNEGA ODBORA ZLD PTUJ-ORMOŽ IN USPOSABLJANJE ČLANOV

15. DRŽAVNO PRVENSTVO PRIČARJEV – LKD PTUJ-ORMOŽ

LKD Ptuj-Ormož je 28. oktobra 2017 organiziralo in izvedlo 15. državno prvenstvo ptičarjev za prehodni pokal “Sv. Huberta” v sodelovanju z LD Sveta Marjeta niže Ptuja. Kraj dogajanja je bilo lovišče LD Sv. Marjeta niže Ptuja. Pokrovitelj prireditve je bila Občina Gorišnica skupaj še z ostalimi 17. donatorji med katerimi je bila tudi ZLD Ptuj-Ormož. Tekmovanje je otvoril delegat KZS Jože Štebih, pozdravni nagovor pa sta podala predsednik ZLD Ptuj-Ormož dr. Srečko F. Krope in predsednik OZUL Ptuj-Ormož Branko Novak.

Posamezne uvrstitve najboljših:

 1. mesto Silvo Kralj
 2. mesto Bojan Valenčič
 3. mesto Vilko Turk

 

Ekipne razvrstitve:

 1. mesto LD Jože Lacko
 2. mesto LD Sv. Marjeta niže Ptuja
 3. mesto LD Boris Kidrič

 

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za 15. DRŽAVNO PRVENSTVO PRIČARJEV – LKD PTUJ-ORMOŽ

Četrti dobrodelni lovski ples LZS, Begunje 2017

LZS je organizirala četrti dobrodelni lovski ples v Begunjah pod organizacijo Zveze lovskih družin Gorenjske. Iz ZLD Ptuj-Ormož smo se udeležili predstavniki nekaterih lovskih družin in sicer: LD Središče, Ormož in Vinski vrhovi. Več o plesu na spletnih straneh LZS.

Del ekipe ZLD Ptuj-Ormož.

Nagovor predsednika LZS mag. Lada Bradača udeležencem. 

Pozdravni nagovor predsednika ZLD Gorenjske Petra Belharja. 

Med plesom se marsikaj pove……

…ali pa zgolj uživamo. 

Predsednik organizacijskega odbora in podpredsednik LZS Ivan Malešič.

Predsednik ZLD Prekmurja Ludvik RITUPER. 

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Četrti dobrodelni lovski ples LZS, Begunje 2017

70 LET DELOVANJA LD ZAVRČ

LZ Zavrč je v soboto, 14. 10. 2017 praznovala svojo 70-letnico delovanja. V Kulturnem domu v Zavrču je skupaj s krajani, predstavniki lokalne skupnosti, med katerimi so bili podžupan in občinski svetniki, ravnateljica osnovne šole in predstavniki vseh društev v tem kraju ob bogatem kulturnem programu upihnila svečke na tortici obletnice. Društvom in posameznim krajanom se je LD zahvalila s pisnimi priznanji, lovcem pa podelila ob priznanjih tudi odlikovanja LZS.

Častni govornik prireditve je bil predsednik ZLD Ptuj-Ormož in član UO LZS dr. Srečko Felix Krope, ki je prisotne pozdravil tudi v imenu predsednika krovne organizacije. Častni predsednik ZLD Ptuj-Ormož, mag. Emilijan Trafela je LD podelil priznanje ob visokem jubileju.

Ob dobri hrani, kapljici in besedi je praznovanje trajalo dolgo v noč.

Čestitke.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za 70 LET DELOVANJA LD ZAVRČ

Obvestilo UVHVVR: Jesenska akcija cepljenja lisic proti steklini

Spoštovani,

obveščamo vas, da bomo 28. septembra 2017 pričeli z jesensko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do konca oktobra 2017.

Polaganje vab se bo izvajalo v 50 km pasu ob meji s Hrvaško (območje cepljenja), z višine 300 m, s pomočjo posebej prirejenih letal.

Polaganje vab za cepljenje lisic proti steklini se bo izvajalo iz naslednjih letališč: Letališče Jožeta Pučnika – Ljubljana, Portorož, Murska Sobota in Novo mesto; po potrebi bodo vključena tudi letališča v Slovenj Gradcu, Celju in Divači.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Obvestilo UVHVVR: Jesenska akcija cepljenja lisic proti steklini

Lovski čuvaji – generacija PTUJ 1977

Marca letošnjega leta je minilo 40 let od prvega tečaja za lovske čuvaje na območju ZLD Ptuj-Ormož. Udeležilo se jih je 27 kandidatov. Dne 30. 6. 2017 je bilo organizirano tradicionalno srečanje te prve generacije. Udeležilo se jih je manj kot pa jih je bilo na samem tečaju. V prijetnem klepetu na območju lovišča LD Stoperce (ki je tudi organizirala srečanje) so prisotni lovski čuvaji obujali spomine na stare čase in na sam potek tečaja. Po 40 letih so nekateri že odšli in jim je Boginja Diana namenila primerno stojišče v večnih loviščih. Prva generacija bo v prihodnje sodelovala z novoustanovljeno komisijo za lovske čuvaje pri UO Zveze lovskih družin Ptuj Ormož. Udeležence je ob srečanju nagovoril starešina LD Stoperce Janko Kolar in predsednik ZLD Ptuj-Ormož dr. Srečko Felix Krope.

Na fotografiji od leve proti desni:

 • Janez Lajh
 • Franc Godec
 • Mirko Obran
 • Janko Kolar (starešina)
 • Jožef Žerak
 • Adolf Meglič
 • Jože Antolič
 • Feliks Taciga
 • Konrad Vaupotič

Na drugi fotografiji je četrti predsednik Zveze lovskih družin Ptuj-Ormož dr. Srečko Felix Krope.

   

Pripravil: dr. Srečko Felix Krope

Objavljeno v Novice, Obvestila | Komentarji so izklopljeni za Lovski čuvaji – generacija PTUJ 1977

TERMIN STRELSKIH PRIREDITEV 2017

Termini strelskih prireditev lovskih družin ZLD Ptuj- Ormož, kot so bili dogovorjeni na sestanku strelskih referentov dne 7.4.2017:

 1. 15.4.2017 LD Leskovec
 2. 1.5.2017 LD Markovci
 3. 21.5.2017 LD Cirkovce, LD Sv. Marjeta
 4. 28.5.2017 LD Bresnica Podgorci
 5. 4.6.2017 LD Podlehnik, LD Ormož
 6. 11.6.2017 LD Tomaž pri Ormožu
 7. 18.6.2017 LD Dravinja Majšperk, LD Vinski Vrhovi
 8. 24.6.2017 prvenstvo ZLD Ptuj- Ormož LD Boris Kidrič
 9. 2.7.2017 LD Juršinci
 10. 9.7.2017 LD Kog
 11. 23.7.2017 LD Velika Nedelja
 12. 6.8.2017 LD Dornava
 13. 13.8.2017 LD Žetale
 14. 20.8.2017 LD Jože Lacko
 15. 27.8.2017 LD Stoperce
 16. 2.9.2017 Rožmarinov memorial LD Markovci

Lovski zdravo!

Predsednik komisije za lovsko strelstvo ZLD Ptuj- Ormož

Turnšek Primož l.r.

Objavljeno v Novice, Obvestila | Komentarji so izklopljeni za TERMIN STRELSKIH PRIREDITEV 2017