PREDSTAVITEV ZVEZE LOVSKIH DRUŽIN PTUJ-ORMOŽ

Zveza lovskih družin (ZLD) Ptuj – Ormož združuje 24 lovskih družin. Zveza je bila ustanovljena že daljnega leta 1921 in ves ta čas uspešno združuje lovce in lovske družine svojega območja. Razvija vse oblike lovskega delovanja, od strokovnega dela in usposabljanja, lovskega izobraževanja, lovskega strelstva in kinologije, pa do vseh potrebnih organizacijskih dejavnosti kot vezni člen med lovskimi družinami in Lovsko zvezo Slovenije. Posebno pozornost ZLD posveča razvoju lovske kulture in ohranjanju lovske tradicije.  Eden od osnovnih ciljev ZLD je skrb za varstvo divjadi kot dela našega naravnega bogastva, s tem pa tudi trajnostni razvoj in varovanje naravnega okolja.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za PREDSTAVITEV ZVEZE LOVSKIH DRUŽIN PTUJ-ORMOŽ

Rogisti ZLD Ptuj-Ormož na srečanju Dravograd 2019

Rogisti ZLD Ptuj-Ormož so se 29. junija 2019 udeležili 46. srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije v Dravogradu. Na koncu skupna fotografija s podpredsednikom LZS in županjo Dravograda. Rogiste je spremljal predsednik ZLD Ptuj-Ormož doc. dr. Srečko Felix Krope.

 

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Rogisti ZLD Ptuj-Ormož na srečanju Dravograd 2019

Podelitev spričeval novim lovcem

ZLD Ptuj-Ormož je 31. 5. 2019 podelila spričevala generaciji novih lovcev 2018/2019. Podelitev je potekala v lovskem domu LD Sv. Marjeta niže Ptuja. Na podelitvi so prisostvovali predsednik ZLD Ptuj-Ormož doc. dr. Srečko Felix Krope, častni predsednik in predsednik komisije za lovske izpite mag. Emilijan Trafela, predavatelji, starešine LD in mentorji dosedanjim pripravnikom. Uspešno je zaključilo 27 kandidatov. Najboljšemu pripravniku je bila podeljena knjižna nagrada. Letos, prvič je bila podeljena tudi knjižna nagrada imenovana »Bodeča zelena vejica« posamezniku, ki je izpit opravil, vendar pa je bilo vso obdobje povezano z zanimivimi zgodbami in popravnimi izpiti.

Na podelitvi so lovci tudi podali svečano zaprisego v skladu s Etičnim kodeksom slovenskih lovcev.

Podelitve se je udeležil naš stari lovski tovariš, mentor, kinolog Ljubo Klemenčič, ki mu želimo skorajšnje okrevanje in vse dobro pri zdravju.

Zahvaljujemo se rogistom ZLD Ptuj-Ormož, starešinam, mentorjem, mladim lovcem pa čestitke in dober pogled.

Posebna zahvala gre starešini LD Sv. Marjeta niže Ptuja in njegovi ekipi za prisrčen sprejem, pripravo in pogostitev vseh posvetnih dobro, ki smo jih bili deležni.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Podelitev spričeval novim lovcem

Delni občni zbor LZS in občni zbor ZLD Ptuj-Ormož

Dne 7. 5. 2019 je potekal delni občni zbor LZS in nato še občni zbor ZLD Ptuj-Ormož. Oba občna zbora sta bila izvedena v prostorih sedeža ZLD Ptuj-Ormož na Ptuju, Potrčeva 54.

Kot predstavnik LZS je otvoril delni občni zbor podpredsednik LZS Ivan Malešič, ki je prisotnim članom v skladu z dnevnim redom podal pojasnila k prejetemu gradivu. Poudaril je vse aktivnosti, ki so se odvijale v okviru krovne organizacije v letu 2018 vključujoč z vsemi spremembami Zakona o divjadi in lovu. Prisotni delegati so ob koncu predstavniku LZS postavljali različna vprašanja na katere jim je Malešič tudi korektno in kakovostno odgovoril.

V nadaljevanju je potekal redni občni zbor ZLD Ptuj-Ormož. Predsednik ZLD doc. dr. Srečko Felix Krope je v svojem nagovoru poudaril pomembnost dela področne zveze in nato nanizal glavne aktivnosti v preteklem letu. Prisotni delegati so predhodno prejeli letno poročilo o delu organov zveze na 40 straneh pisnega gradiva v katerem so bile na jasen, viden in razločen način predstavljene opravljene naloge vključno z vsemi predvidenimi aktivnostmi v letošnjem letu.

 

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Delni občni zbor LZS in občni zbor ZLD Ptuj-Ormož

Spomladanska akcija cepljenja lisic proti steklini 2019

Obveščamo vas, da bo od 6. maja 2019 potekala spomladanska akcija cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do konca junija 2019.
Polaganje vab se bo izvajalo v 50 km pasu ob meji s Hrvaško, z višine 300 m, s pomočjo posebej prirejenih letal.
Polaganje vab za cepljenje lisic proti steklini se bo izvajalo iz naslednjih letališč: Letališče Jožeta Pučnika – Ljubljana, Portorož, Murska Sobota, Novo mesto in Celje.

Več informacij o bolezni in poteku akcije cepljenja lisic proti steklini najdete na spletnih straneh Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/bolezni/steklina/.

Javnost bo o poteku akcije obveščena preko medijev.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Spomladanska akcija cepljenja lisic proti steklini 2019

Prvenstvo VO Ptuj-Ormož v lovskem streljanju

Komisija za lovsko strelstvo in orožje pri UO ZLD Ptuj-Ormož je dne 27. 4. 2019 izvedla meddružinsko prvenstvo VO Ptuj-Ormož v lovskem streljanju za leto 2019 v lovski kombinaciji »EVROPSKI MODEL«. Tekmovanje je izvedla na strelišču LD Markovci, ki je temu ustrezno organiziralo tudi vse podporne aktivnosti.

Tekmovanja se je udeležilo 13 strelskih ekip, tekmovali so posamezniki in veterani. Skupaj se je tekmovanja udeležilo 80 tekmovalcev.

Razvrstitve:
TEKMOVANJE ČLANI – EKIPNO KOMBINACIJA
1. mesto LD Juršinci
2. mesto LD Trnovska vas
3. mesto LD Zavrč

TEKMOVANJE ČLANI – POSAMEZNIKI KOMBINACIJA
1. mesto Nejc Strnad LD Juršinci
2. mesto Marjan Lah LD Cirkovci
3. mesto Sandi Strnad LD Juršinci

TEKMOVANJE VETERANI KOMBINACIJA
1. mesto Janez Skledar
2. Stanko Pfeifer
3. Vlado Majcenovič

Posamezniki so v posameznih kategorijah prejeli medalje, ekipe pa pokale.

Zahvaljujemo se organizatorju za odlično izvedbo tekmovanja.

 

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Prvenstvo VO Ptuj-Ormož v lovskem streljanju

Razširjenost šakala pri nas

Dne 11. 4. 2019 je v lovskem domu LD Juršinci v Juršincih potekalo predavanje na temo : »Razširjenost šakala pri nas«. Predaval je prof. dr. Ivan Kos, ki je prisotnim lovcem in širši javnosti ter novinarjem predstavil šakala kot živalsko vrsto z vso zgodovino, biologijo, razširjenostjo in njegovimi navadami. Podal je tudi vse dosedanje aktivnosti LZS usmerjene v uvrstitev šakala med divjad. Udeležilo se je več kot 80 lovcev in domačinov, ki so se na nek način srečali s šakalom ali pa ga zgolj slišali.

Dr. Kos je poudaril pomen lovcev pri izvajanju monitoringa, ki ostaja še odprt in jih pozval k doslednemu evidentiranju njegovega pojavljanja. Pojasnil je tudi postopek v primeru najdbe kadavrov in ravnanje lovcev v primeru povozov šakala.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Razširjenost šakala pri nas

Obvestilo in objava razpisa 16. državnega prvenstva ptičarjev, za prehodni pokal Sv.Huberta, s podelitvijo CACT-SLO

LKD-OBVESTILO IN RAZPIS,SV.HUBERT-2018, PRIJAVNICA

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Obvestilo in objava razpisa 16. državnega prvenstva ptičarjev, za prehodni pokal Sv.Huberta, s podelitvijo CACT-SLO

Podelitev spričeval mladim lovkam in lovcem

Tudi ZLD Ptuj-Ormož je podelila spričevala mladim lovcem, ki so v letošnjem letu obiskovali teoretični del usposabljanja za lovske pripravnike. Dne 25. 5. 2018 so se v lovskem domu LD Juršinci zbrali mladi lovci in lovka, njihovi mentorji, predavatelji in ostali člani isti LD. Uvodni oziroma pozdravni nagovor je imel starešina LD Juršinci Ivan Hrga, ki je izkoristil priložnosti in ob tej priliki predstavil tudi lovsko družino in njeno delovanje. Delo predavateljev, program in obisk na predavanjih je ocenil predsednik Komisije za izobraževanje in lovsko kulturo, Marko Janežič ml. Splošno oceno znanja na zaključnem izpitu je podal predsednik izpitne komisije mag. Emilijan Trafela.

Vsi so si bili enotnega mnenja, da so mladi, takrat še pripravniki, izkazali velik interes po pridobivanju znanja, redno so obiskovali predavanja in skoraj vedno bili tudi uspešni pri preverjanju znanja. Poudarek je bil na »skoraj«.

Vsi mladi lovci so ob podelitvi spričevala o uspešno opravljenem lovskem izpitu prejeli tudi lovsko izkaznico in podpisali zaprisego slovenskega lovca in prejeli izvod Etičnega kodeksa slovenskih lovcev. Pri tem smo izkoristili priložnost, da nam je prisoten član Odbora etičnega kodeksa pri LZS Štefan Gačnik, podal še nekaj razmišljanj o etiki danes v povezanosti z okoljem, družbo in družbenimi omrežji.

Po podelitvi, fotografiranju in zakuski pa je sledil še lovski ropot, ki ga je vodil predsednik izpitne komisije in častni predsednik ZLD Ptuj-Ormož, mag. Emilijan Trafela.

Torej vsem, ki so bili zaslužni pri izobraževanju skupine mladih lovcev in lovk, se zahvaljujem za sodelovanje in vsem skupaj želim dober pogled.

dr. Srečko Felix Krope

 

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Podelitev spričeval mladim lovkam in lovcem

Srne polegajo mladiče

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Srne polegajo mladiče

AFRIŠKA PRAŠIČJA KUGA

APK-zgibanka_2018

Na zgornji povezavi najdete nekaj osnovnih informacij o APK.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za AFRIŠKA PRAŠIČJA KUGA