PREDSTAVITEV ZVEZE LOVSKIH DRUŽIN PTUJ-ORMOŽ

Zveza lovskih družin (ZLD) Ptuj – Ormož združuje 24 lovskih družin. Zveza je bila ustanovljena že daljnega leta 1921 in ves ta čas uspešno združuje lovce in lovske družine svojega območja. Razvija vse oblike lovskega delovanja, od strokovnega dela in usposabljanja, lovskega izobraževanja, lovskega strelstva in kinologije, pa do vseh potrebnih organizacijskih dejavnosti kot vezni člen med lovskimi družinami in Lovsko zvezo Slovenije. Posebno pozornost ZLD posveča razvoju lovske kulture in ohranjanju lovske tradicije.  Eden od osnovnih ciljev ZLD je skrb za varstvo divjadi kot dela našega naravnega bogastva, s tem pa tudi trajnostni razvoj in varovanje naravnega okolja.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za PREDSTAVITEV ZVEZE LOVSKIH DRUŽIN PTUJ-ORMOŽ

Razširjenost šakala pri nas

Dne 11. 4. 2019 je v lovskem domu LD Juršinci v Juršincih potekalo predavanje na temo : »Razširjenost šakala pri nas«. Predaval je prof. dr. Ivan Kos, ki je prisotnim lovcem in širši javnosti ter novinarjem predstavil šakala kot živalsko vrsto z vso zgodovino, biologijo, razširjenostjo in njegovimi navadami. Podal je tudi vse dosedanje aktivnosti LZS usmerjene v uvrstitev šakala med divjad. Udeležilo se je več kot 80 lovcev in domačinov, ki so se na nek način srečali s šakalom ali pa ga zgolj slišali.

Dr. Kos je poudaril pomen lovcev pri izvajanju monitoringa, ki ostaja še odprt in jih pozval k doslednemu evidentiranju njegovega pojavljanja. Pojasnil je tudi postopek v primeru najdbe kadavrov in ravnanje lovcev v primeru povozov šakala.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Razširjenost šakala pri nas

Obvestilo in objava razpisa 16. državnega prvenstva ptičarjev, za prehodni pokal Sv.Huberta, s podelitvijo CACT-SLO

LKD-OBVESTILO IN RAZPIS,SV.HUBERT-2018, PRIJAVNICA

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Obvestilo in objava razpisa 16. državnega prvenstva ptičarjev, za prehodni pokal Sv.Huberta, s podelitvijo CACT-SLO

Podelitev spričeval mladim lovkam in lovcem

Tudi ZLD Ptuj-Ormož je podelila spričevala mladim lovcem, ki so v letošnjem letu obiskovali teoretični del usposabljanja za lovske pripravnike. Dne 25. 5. 2018 so se v lovskem domu LD Juršinci zbrali mladi lovci in lovka, njihovi mentorji, predavatelji in ostali člani isti LD. Uvodni oziroma pozdravni nagovor je imel starešina LD Juršinci Ivan Hrga, ki je izkoristil priložnosti in ob tej priliki predstavil tudi lovsko družino in njeno delovanje. Delo predavateljev, program in obisk na predavanjih je ocenil predsednik Komisije za izobraževanje in lovsko kulturo, Marko Janežič ml. Splošno oceno znanja na zaključnem izpitu je podal predsednik izpitne komisije mag. Emilijan Trafela.

Vsi so si bili enotnega mnenja, da so mladi, takrat še pripravniki, izkazali velik interes po pridobivanju znanja, redno so obiskovali predavanja in skoraj vedno bili tudi uspešni pri preverjanju znanja. Poudarek je bil na »skoraj«.

Vsi mladi lovci so ob podelitvi spričevala o uspešno opravljenem lovskem izpitu prejeli tudi lovsko izkaznico in podpisali zaprisego slovenskega lovca in prejeli izvod Etičnega kodeksa slovenskih lovcev. Pri tem smo izkoristili priložnost, da nam je prisoten član Odbora etičnega kodeksa pri LZS Štefan Gačnik, podal še nekaj razmišljanj o etiki danes v povezanosti z okoljem, družbo in družbenimi omrežji.

Po podelitvi, fotografiranju in zakuski pa je sledil še lovski ropot, ki ga je vodil predsednik izpitne komisije in častni predsednik ZLD Ptuj-Ormož, mag. Emilijan Trafela.

Torej vsem, ki so bili zaslužni pri izobraževanju skupine mladih lovcev in lovk, se zahvaljujem za sodelovanje in vsem skupaj želim dober pogled.

dr. Srečko Felix Krope

 

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Podelitev spričeval mladim lovkam in lovcem

Srne polegajo mladiče

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Srne polegajo mladiče

AFRIŠKA PRAŠIČJA KUGA

APK-zgibanka_2018

Na zgornji povezavi najdete nekaj osnovnih informacij o APK.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za AFRIŠKA PRAŠIČJA KUGA

DELNI OBČNI ZBOR LZS IN OBČNI ZBOR ZLD PTUJ-ORMOŽ

Dne 3. 5. 2018 je v prostorih lovskega doma Lovske družine Juršinci potekal delni občni zbor LZS in nato občni zbor ZLD Ptuj-Ormož. Prisostvovali so delegati Volilnega okoliša Ptuj-Ormož.

Otvoritev DOZ je opravil dr. Srečko F. Krope s pomočjo Rogistov ZLD Ptuj-Ormož. 

Tako DOZ in OZ je vodil dr. Srečko Felix Krope. Na obeh zborih je aktivno sodeloval podpredsednik LZS mag. Aleš Klemenc.

V okviru DOZ LZS je bilo pregledano oziroma obravnavano poročilo o delu LZS za leto 2017, program dela in finančni načrt. Predstavljene so bile poglavitne naloge in aktivnosti v preteklem letu s poudarkom na aktivnostih, ki se odvijajo že letos.

V okviru OZ ZLD Ptuj-Ormož je bilo predstavljeno poročilo za leto 2017 z vsemi prilogami. Poročilo sedanjega dela UO, delovnih teles in komisij se je nanašalo na obdobje od 25. 4. 2017 dalje (od volilnega občnega zbora). Delegati so ugotovili, da je poročilo zelo dobro, kvalitetno in da odraža dejansko stanje opravljenega dela.

Zahvaljujemo se delegatom, rogistom, LD Juršinci in tudi vsem damam, ki so poskrbele za dobro pripravljano hrano in vse dobrote.

 

 

 

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za DELNI OBČNI ZBOR LZS IN OBČNI ZBOR ZLD PTUJ-ORMOŽ

Prvenstvo ZLD Ptuj-Ormož v lovskem strelstvu

člani 18 ekipno 18 veterani 18

Objavljamo rezultate strelskega tekmovanja ZLD Ptuj-Ormož.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Prvenstvo ZLD Ptuj-Ormož v lovskem strelstvu

Razpis za delo strokovnega tajnika ZLD Ptuj-Ormož

Zveza lovskih družin Ptuj-Ormož v skladu s sklepom tretje seje Upravnega odbora ZLD Ptuj-Ormož in v skladu z dopisno sejo z dne 9. 10. 2017 ter v zvezi z določili 33. člena Pravil ZLD Ptuj-Ormož objavlja in razpisuje delo strokovnega tajnika ZLD Ptuj-Ormož

za opravljanje del in nalog v skladu z 4. odstavkom 33. člena Pravil ZLD Ptuj Ormož (2009).

Razpis je zaprtega tipa in sicer velja za člane/ce članic ZLD Ptuj-Ormož in morajo izpolnjevati ob pogojih iz 2. odstavka 33. člena Pravil ZLD Ptuj-Ormož še naslednje pogoje:
• 5. ali 6. stopnja strokovne izobrazbe
• 3 leta delovnih izkušenj
• lovski izpit
• članstvo v članici ZLD
• vozniško dovoljenje B kategorije
• aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika
• poznavanje uporabniških programov v Windows okolju
• predloži program dela strokovne službe

Z izbranim kandidatom bomo sklenili podjemno pogodbo za določen čas šestih mesecev z možnostjo podaljšanja do izteka mandata predsednika ZLD Ptuj-Ormož. Mesečno plačilo za delo v prvih šestih mesecih je 360,00 € neto in kilometrina na podlagi potnega naloga z možnostjo aneksa k pogodbi.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo najkasneje do 15. 5. 2018 na naslov :

Zveza lovskih družin Ptuj-Ormož, Potrčeva cesta 45, 2250 Ptuj, s pripisom:
»ZA RAZPIS – STROKOVNI TAJNIK«

Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 15. dneh po izbiri.

Za izbor bo imenovala komisija, ki bo s kandidati opravila razgovor in opravila selekcijski postopek ter predlagala kandidata predsedniku ZLD za potrditev na Upravnem odboru.

 

Datum: 26. 4. 2018

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Razpis za delo strokovnega tajnika ZLD Ptuj-Ormož

Spomladanska akcija cepljenja lisic proti steklini

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvešča, da bodo 4. maja 2018 pričeli s spomladansko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do konca junija 2018.
Polaganje vab se bo izvajalo v 50 km pasu ob meji s Hrvaško (območje cepljenja), z višine 300 m, s pomočjo posebej prirejenih letal.
Polaganje vab za cepljenje lisic proti steklini se bo izvajalo iz naslednjih letališč: Letališče Jožeta Pučnika – Ljubljana, Portorož, Murska Sobota in Novo mesto; po potrebi bodo vključena tudi letališča v Slovenj Gradcu, Celju in Divači.

Več informacij je na spletnih straneh Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin:
O bolezni
O akciji cepljenja lisic proti steklini
– Informacijski in promocijski material
• Cepljenje lisic proti steklini (otroška animacija)
• Cepljenje psov (otroška in splošna animacija, informativno sporočilo)

Javnost bo o poteku akcije obveščena preko medijev.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Spomladanska akcija cepljenja lisic proti steklini

Obnovitveno usposabljanje

Dne 21. 4. 2018 je v lovskem domu LD Boris Kidrič potekalo obnovitveno usposabljanje za usposobljene osebe LD. Od 93 prijavljenih kandidatov se jih je udeležilo 76. Usposabljanje je vodil Marko Burgar, dr. vet. medicine sicer podpredsednik Komisije za izobraževanje pri ZLD Ptuj-Ormož, član Komisije za izobraževanje pri UO LZS.

Udeleženci so bili seznanjeni z zakonodajo na tem področju, nekaterimi boleznimi divjadi s poudarkom na širjenje Afriške prašičje kuge. Za slednjo ni več vprašanje ali bo prišla tudi k nam, ampak je ključno vprašanje kdaj bo prišla.

 

 

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Obnovitveno usposabljanje