OBČNI ZBOR ZLD PTUJ – ORMOŽ

ZLD v letošnjem letu praznuje visok in častitljiv jubilej, saj bo 15. maja izpolnila 90. let delovanja. Redni občni zbor Zveze lovskih družin (ZLD) Ptuj Ormož je bil 31. marca 2011 v lovskem domu LD Markovci v Sobetincih. ZLD šteje 24 članic, delegati lovskih družin pa so na občnem zboru obravnavali poročila o opravljenem delu v letu 2010 in načrte za leto 2011.
Poleg vseh izvedenih rednih dejavnosti na področjih lovskega izobraževanje, kulture in strelstva je ZLD poseben uspeh lani dosegla z odlično in odmevno organizacijo 37. srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije.
Uspešno je bila opravljena tudi prva faza prenove lovskega doma ZLD, saj so bila vgrajena nova okna, izveden je bil notranji oplesk prostorov, urejena je bila okolica. Druga faza prenove, ki zajema obnovo fasade, pa je načrtovana v letu 2011. Dejavnosti vodi komisija za prenovo doma s prizadevnim predsednikom Janezom Horvatom.
Poseben uspeh je tudi izdelava spletnih strani  www.zld-ptuj-ormoz.com , s čimer imajo tudi vse lovske družine – članice zveze možnost predstavitve v svetovnem spletu. Osnovno predstavitev je pripravila komisija za odnose z javnostmi, spletno stran pa je izdelal Matej Ozmec, član LD Bresnica–Podgorci. Svečani zagon spletne strani je na občnem zboru izvedel predsednik ZLD mag. Emilijan Trafela.
Načrti za leto 2011 poleg rednih dejavnosti, ki jih usmerjajo komisije, zajemajo tudi izvedbo tečaja za lovske čuvaje. V jesenskem času.

Ta vnos je bil objavljen v Novice. Zaznamek za trajno povezavo.