DEMONSTRACIJSKI PILOTNI PROJEKT PREMAKNI PORABO

Splošno
Podjetje Hitachi je od soglasju vlade Kraljevine Japonske in Republike Slovenije skupaj z ELESOM izvaja demonstracijski projekt na področju pametnih omrežij. S prihodom elektrifikacije na vseh področjih, sedaj tudi na področju prometa bo omrežje tako obremenjeno, da bo prihajalo do prevelikih obremenitev omrežja in bomo prisiljeni v času ti. kritičnih tarif izključevati velike porabnike.

Projekt PREMAKNI PORABO je del tega projekta, s katerim želimo testirati pripravljenost porabnikov za prilagoditev moči zmogljivosti elektro energetskega omrežja. V projekt želimo vključiti čim več uporabnikov, ki imajo vgrajen napreden merilnik električne energije, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije. Projekt traja eno leto in sicer od 1.12.2017 do 30.11.2018.

Vsi potencialni deležniki so dobili po pošti obvestilo od ELEKTRO MARIBOR, da so vabljeni v projekt, sedaj potekajo predstavitve in zbiranje prijav. Posebej je potrebno poudariti, da v projekt niso vključeni distributerji (prodajalci) električne energije in vsi sodelujoči obdržijo svojega distributerja (prodajalca) električne energije.

V projekt so vključeni odjemalci električne energije, ki so priključeni na RTB Breg oz. naslednje občine: MO Ptuj (levi breg Drave), Hajdina, Kidričevo, Makole, Majšperk, Žetale, Podlehnik, Cirkulane in Videm.

Vsebina projekta

Za vključene v projekt bo Agencija za energijo uvedla Kritično tarifo, ki bo trajala v celem letu le 50 ur. Uporabniki bodo preko SMS ali elektronske pošte 24 ur pred nastopom kritične tarife prejeli obvestilo in nato še 15 min pred nastopom. V času kritične tarife bodo izključili porabnike, ki jih nujno ne bodo uporabljali, npr. pralne stroje, pečice, likalnike ipd. Kritična tarifa bo trajala od 15 min do največ 1 ure skupaj pa največ 50 ur na leto oz. v trajanju projekta.

Deležniki v projekt vstopijo prostovoljno in iz njega lahko kdaj koli izstopijo.

Prednosti

  • Elektro Maribor bo vsem vključenim brezplačno uredil dvotarifno merjenje (če ga še nimajo), ki ga lahko po končanem projektu obdržijo ali jim na njihovo željo po končanem projektu vzpostavijo prvotno stanje.
  • Vsi udeleženci bodo prejeli denarno nadomestilo v višini 25 EUR, ki ga lahko zadržijo ali pa odstopijo društvu, torej v primeru lovskim družin, matični lovski družini ali pa zvezi.
  • Zaradi dvotarifnega merjenja bodo enotarifni odjemalci prihranili na omrežnini in električni energiji.
  • Dodatno bodo prihranili do 20 % na omrežnini.
  • Dobili bomo izkušnje za prihajajoči čas, ko bo to obvezno.
  • Določeni deležniki, ki imajo tehničen možnosti (kar bo jasno po izvedenem ogledu na terenu), bodo lahko dobili dodatne naprave, s katerimi bo možno določene (po lastni presoji) porabnike električne energije vključevati in izključevati na daljavo oz. naprave za pametno hišo, ki po končanem projektu ostanejo deležniku.

Ker smo družbeno odgovorni, predlagam, da se lovci vključimo v projekt in s tem poleg zgoraj naštetih ugodnosti, upravičimo in povečamo svoj ugled v družbo, po drugi strani pa pridobimo dodatna finančna sredstva za zvezo ali matično lovsko družino.

Več informacij lahko podam na sestanku, ali na telefonski številki 059 99 78 002 ali na spletni strani https://premakni-porabo.si/.

Ta vnos je bil objavljen v O NAS. Zaznamek za trajno povezavo.