Razpis za delo strokovnega tajnika ZLD Ptuj-Ormož

Zveza lovskih družin Ptuj-Ormož v skladu s sklepom tretje seje Upravnega odbora ZLD Ptuj-Ormož in v skladu z dopisno sejo z dne 9. 10. 2017 ter v zvezi z določili 33. člena Pravil ZLD Ptuj-Ormož objavlja in razpisuje delo strokovnega tajnika ZLD Ptuj-Ormož

za opravljanje del in nalog v skladu z 4. odstavkom 33. člena Pravil ZLD Ptuj Ormož (2009).

Razpis je zaprtega tipa in sicer velja za člane/ce članic ZLD Ptuj-Ormož in morajo izpolnjevati ob pogojih iz 2. odstavka 33. člena Pravil ZLD Ptuj-Ormož še naslednje pogoje:
• 5. ali 6. stopnja strokovne izobrazbe
• 3 leta delovnih izkušenj
• lovski izpit
• članstvo v članici ZLD
• vozniško dovoljenje B kategorije
• aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika
• poznavanje uporabniških programov v Windows okolju
• predloži program dela strokovne službe

Z izbranim kandidatom bomo sklenili podjemno pogodbo za določen čas šestih mesecev z možnostjo podaljšanja do izteka mandata predsednika ZLD Ptuj-Ormož. Mesečno plačilo za delo v prvih šestih mesecih je 360,00 € neto in kilometrina na podlagi potnega naloga z možnostjo aneksa k pogodbi.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo najkasneje do 15. 5. 2018 na naslov :

Zveza lovskih družin Ptuj-Ormož, Potrčeva cesta 45, 2250 Ptuj, s pripisom:
»ZA RAZPIS – STROKOVNI TAJNIK«

Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 15. dneh po izbiri.

Za izbor bo imenovala komisija, ki bo s kandidati opravila razgovor in opravila selekcijski postopek ter predlagala kandidata predsedniku ZLD za potrditev na Upravnem odboru.

 

Datum: 26. 4. 2018

Ta vnos je bil objavljen v O NAS. Zaznamek za trajno povezavo.