Delni občni zbor LZS in občni zbor ZLD Ptuj-Ormož

Dne 7. 5. 2019 je potekal delni občni zbor LZS in nato še občni zbor ZLD Ptuj-Ormož. Oba občna zbora sta bila izvedena v prostorih sedeža ZLD Ptuj-Ormož na Ptuju, Potrčeva 54.

Kot predstavnik LZS je otvoril delni občni zbor podpredsednik LZS Ivan Malešič, ki je prisotnim članom v skladu z dnevnim redom podal pojasnila k prejetemu gradivu. Poudaril je vse aktivnosti, ki so se odvijale v okviru krovne organizacije v letu 2018 vključujoč z vsemi spremembami Zakona o divjadi in lovu. Prisotni delegati so ob koncu predstavniku LZS postavljali različna vprašanja na katere jim je Malešič tudi korektno in kakovostno odgovoril.

V nadaljevanju je potekal redni občni zbor ZLD Ptuj-Ormož. Predsednik ZLD doc. dr. Srečko Felix Krope je v svojem nagovoru poudaril pomembnost dela področne zveze in nato nanizal glavne aktivnosti v preteklem letu. Prisotni delegati so predhodno prejeli letno poročilo o delu organov zveze na 40 straneh pisnega gradiva v katerem so bile na jasen, viden in razločen način predstavljene opravljene naloge vključno z vsemi predvidenimi aktivnostmi v letošnjem letu.

 

Ta vnos je bil objavljen v O NAS. Zaznamek za trajno povezavo.