Bilten e Natura 2000, št. 231 / september 2020

SLOVENIJA

Na Planinskem polju košnjo prilagajajo pticam
V avgustu so pozno kosili tako na travnikih na Planinskem polju, ki jih je Občina Postojna odkupila v okviru projekta KRAS.RE.VITA, kot tudi na travnikih, kjer so z lastniki sklenili pogodbe o varstvu in skrbništvu, skupno na 38 hektarjih. S prilagojenimi kmetijskimi praksami bodo izboljšali dva habitatna tipa, ki izginjata, in tudi tudi življenjske prostore za kosca in pisano penico. Več.

Doseljeni risi – kje so trenutno
V sklopu projekta LIFE Lynx so v Slovenijo in Hrvaško skupno doselili sedem risov, vsi so samci. Od petih risov pripeljanih letos, so si vsaj trije že vzpostavili svoj teritorij – vsaj dva v Sloveniji. Več.

Koga so zapazili v Jovsih
Slovenski center za obročkanje ptic pri Prirodoslovnem muzeju Slovenije je septembra, s sodelovanjem Kozjanskega parka, obročkal ptice v Jovsih. Po dosedanjih podatkih raziskave so Jovsi pomembna točka za prenočitev, počitek in prehranjevanje mnogih selečih vrst ptic, več med njimi varuje Direktiva o pticah: bičja trstnica, čebelar, grahasta tukalica. Več.

Kako varovati premoženje pred velikimi zvermi
V projektu  Interreg Carnivora Dinarica so v sklopu izoževanja javnosti izdali zgibanko Varovanje premoženja pred velikimi zvermi (pdf, 2 strani). V njej so med drugim predstavili kako uporabljati električne ograje za zaščito čred, ter kateri psi se lahko uporabijo za zaščito živine pred velikimi zvermi, vabijo tudi na obisk kmetije dobrih praks Volk. Več.

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

Aplikacija eNatura2000
Federacija EUROPARC je septembra 2020 objavila brezplačno aplikacijo eNatura2000. Upravljavcem območij Nature 2000 in zasebnim lastnikom zemljišč omogoča inovativen način povezovanja, izmenjave mnenj in izkušenj ter učenja. Več.

Tožbi proti Irski in Slovaški
Evropska komisija je julija 2020 pred Evropskim sodiščem vložila tožbo proti Irski, ker ne izpolnjuje obveznosti po Direktivi o habitatih (več) ter proti Slovaški, ker ta ne presoja načrtovanih sanitarnih sečenj v gozdovih (po Direktivi o habitatih) in ker na primeru divjega petelina po mnenju komisije ne izvaja Direktive o pticah, saj je populacija v 12 območjih upadla na polovico (več).

Postopek za Naturo 2000 v Srbiji
Zavod za varstvo narave Srbije je vzpostavil spletno podstran Natura 2000, kjer so predstavili postopek vzpostavitve omrežja.

BRANJE

Bela krajina – trajnost v kraški pokrajini
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU iz Ljubljane je izdal monografijo Daniela Ribeiro: Bela krajina – Sustainability in a Karst Landscape (pdf, 142 strani).

Metulji in hrošči ter netopirji Goričkega
V okviru projekta Gorička krajina je Javni zavod Krajinski park Goričko izdal publikaciji Metulji in hrošči Goričkega (pdf, 6 strani) in Netopirji na Goričkem (pdf, 2 strani).

Navadni delfin v severnem Jadranu
V znanstveni reviji Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems so objavili pregledno raziskavo o pojavljanju navadnega delfina v Tržaškem zalivu in severnem Jadranu. Navadni delfin je danes najbolj ogrožena vrsta kitov in delfinov v Sredozemlju. Genov T, Kotnjek P, Centrih T. 2020. Occurrence of common dolphins (Delphinus delphis) in the Gulf of Trieste and the northern Adriatic Sea.

Podatki in napovedi o biotski raznovrstnosti
Združeni narodi so izdali poročilo The Global Biodiversity Outlook 5 (pdf, 212 strani) ter Povzetek (pdf, 19 strani).

Povezljivost – ekološka omrežja in koridorji
Organizacija IUCN je izdala publikacijo Hilty, Jodi et al: Guidelines for conserving connectivity through ecological networks and corridors (pdf, 140 strani).

Nova spletna stran nature.scot
Ugledna naravovarstvena vladna organizacija Scottish Natural Heritage se je avgusta 2020 preimenovala v NatureScot, ima tudi novo spletno stran.

NAPOVEDNIK

5. oktober 2020: rok za prijave osnutkov integriranih projektov LIFE.
9-11 november 2020: delavnica Assessment and Management of Natura Freshwater Habitats, Rim, Italija (ni potrjeno)
17-18 november 2020: delavnica Varstvo travniških ptic, Utrecht, Nizozemska.
29. december 2020: rok za prijavo na natečaj Biodiverziteti najbolj prijazen vrt.
31. december 2020: rok za oddajo fotografij na natečaj fotografski natečaj Motivi Natura 2000.
7-15 januar 2021IUCN World Conservation Congress, Marseille, Francija – preloženo.
31. januar 2021: rok za oddajo fotografij na natečaj Biodiverziteta – umetnost življenja 2020.
2-4 februar 2021Global Symposium on Soil Biodiversity, Rim, Italija.

Napoved prireditev v naravnih parkih.

NARAVA NA KRATKO

Imenovan direktor Krajinskega parka Kolpa
Za direktorja Krajinskega parka Kolpa je bil 10. septembra 2020 ponovno imenovan Boris Grabrijan. Več.

Imenovan v.d. direktorja Direktorata za okolje
Vlada je 17. 9. 2020 imenovala Gregorja Klemenčiča za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor. Več.

Imenovana generalni direktor Agencije Republike Slovenije za okolje in direktorica Inštituta za vode RS
Vlada je 10. septembra 2020 imenovala Iztoka Slatinška za generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) in Manco Čarman za direktorico javnega zavoda Inštitut za vode Republike Slovenije. Več.

Menjavi članov v svetu Krajinskega parka Strunjan
Vlada je 17.9.2020 v Svet Javnega zavoda  Krajinski park Strunjan imenovala nova predstavnika Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstva za okolje in prostor, razrešila pa dosedanja predstavnika teh dveh ministrstev. Več.

Sprememba vodstva Zavoda za gozdove Slovenije
Vlada RS je 11. septembra 2020 za v. d. direktorja Zavoda za gozdove Slovenije imenovala mag. Janeza Logarja. Več.

Z raziskavami morskih ekosistemov do učinkovitega upravljanja z morskim okoljem
Ob obisku Nacionalnega inštituta za biologijo – Morske biološke postaje Piran (NIB-MBP), se je minister za okolje in prostor seznanil z delovanjem raziskovalne dejavnosti morja in obale. Minister mag. Vizjak je prepričan, da gre za pomemben raziskovalni steber. Več.

Obisk predstavnika ameriške administracije
Slovenijo je v začetku septembra 2020 obiskal vodja biroja za oceane, okoljske in znanstvene zadeve Jonathan Moore. V razgovoru na Ministrstvu za okolje in prostor so kot primer dobre prakse izpostavili sodelovanje v okviru Mednarodne komisije za kitolov, ki ji Slovenija trenutno predseduje. Več.

http://www.natura2000.si/bilten/bilten-e-natura-2000-st-231-september-2020/

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.  Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Ta vnos je bil objavljen v O NAS. Zaznamek za trajno povezavo.