Stoletnica slovenskega lovstva na ptujsko-ormoškem območju

Stoletnica slovenskega lovstva na ptujsko-ormoškem območju

PODRUŽNICA SLD   PTUJ  JE BILA LEPA LOVSKA POSTOJANKA

———————————————————————————————————-

Te dni mineva sto let od ustanovitve Podružnice Slovenskega lovskega društva na Ptuju. Ta je v letih pred drugo svetovno vojno opravila  tudi pomembno narodno-politično poslanstvo in se uveljavila kot trdna slovenska lovska postojanka. Na bogato zgodovino so ptujsko-ormoški lovci izredno ponosni in jo bodo predstavili tudi v posebnem spominskem zborniku. Iz ohranjene dokumentacije lahko povzamemo, da je pripravljalni odbor  za ustanovitev podružnice z dr. Ludovikom (Ludvikom) Jenkom na čelu, pozval vse lovce in ljubitelje lova, da se udeležijo ustanovnega občnega zbora 15. maja 1921. leta v  ptujskem Narodnem domu. Zborovalci   so izvolili za načelnika ptujske podružnice zdravnika dr.  Ludvika Jenka, za tajnika učitelja  Mirka Majcna in za blagajnika  davčnega upravitelja  Alberta Primca s Ptuja. Ostali odborniki so  bili graščak Gvidon Pongrac iz Trnove in ptujski  odvetnik dr. Franc  (Franjo) Šalamun, namestnika  odvetnik dr. Adam Ban iz Ormoža in okrajni gozdar  Alojzij Barle s Ptuja, preglednika pa posestnik  Ivan Babusek  iz Krčevine in  učitelj Simon Kebler iz Majšperka. .

Še preden so ustanovili  ptujsko podružnico, je dr. Janko Lokar izjavil, da je njen okoliš lepa lovska postojanka in da bo s primernim poslovanjem lahko združila vse lovce okraja ter onemogočila lovske tatvine in zatrla  lovsko  »mrharstvo«. Podružnica SLD Ptuj je na zboru sprejela program svojega dela. Po prvi svetovni vojni je ostalo veliko orožja, ki so si ga prisvojili krivolovci. Zato je bila glavna naloga podružnice onemogočiti divji lov. O ustanovitvi podružnice SLD na Ptuju je poročal tudi Lovec. Poročevalec je zapisal da se je »ustanovni občni zbor vršil ob jako lepi udeležbi. Ker je ptujsko okrožje lepa lovska postojanka, upamo, da se posreči podružničnemu odboru s primernim postopanjem zediniti vse lovce svojega okraja in urediti lov v svojem okolišu v strogo lovskem smislu ter zatreti predvsem tatinsko svojat, a tudi vsako mrharstvo«

Podružnica SLD Ptuj je prvič stopila pred javnost s tekmo ptičarjev 9. in 10. oktobra 1921 in sicer prvi dan v Podvincih, drugi dan pa na Bregu. Na uspeli tekmi je nastopilo 7 lovskih psov. Zanimiv je občni zbor, ki je bil 13. aprila 1924. Vodil ga je tedanji načelnik dr. Franjo Šalamun, dr. Ivan  Lovrenčič pa je zastopal SLD. Na njem so sprejeli dva samostojna predloga, da v prihodnji lovni sezoni ni dovoljeno streljati nobene fazanke na območju podružnice in da je prepovedano streljati srne in mladička srnjaka. Sprejet je bil tudi predlog, naj odbor poskrbi, da politična oblast določi lovno dobo za srnjaka od 1. maja do 31. oktobra vsakega leta.

Med drugo svetovno vojno so nemške okupacijske oblasti delovanje ptujske podružnice SLD prepovedale,zaplenile  so vse njeno premoženje in zaprle mnoge narodno zavedne slovenske lovce. Po po drugi svetovno vojni je bilo njeno delovanje takoj obnovljeno. Danes je Zveza lovskih družin (ZLD)  Ptuj – Ormož, ki nadaljuje tradicijo organiziranega slovenskega lovstva na ptujsko-ormoškem območju, ena od območnih lovskih zvez v Sloveniji, ki povezuje 24 lovskih družin (LD) iz območja Ptuja in Ormoža. Vodi jo predsednik dr. Srečko F. Krope, njen častni predsednik pa je mag. Emilijan Trafela.

 

Marjan Toš

 

Ta vnos je bil objavljen v O NAS. Zaznamek za trajno povezavo.