Aviarna influenca v Sloveniji in lov fazanov

Priporočila za lovce

Prostoživeče ptice lahko prenašajo virus aviarne influence, ne da bi kazale klinične znake bolezni, zato predstavljajo stiki s temi pticami visoko tveganje za prenos bolezni na perutnino.

Lov na race mlakarice tako predstavlja velik dejavnik tveganja za širjenje bolezni med prostoživečimi pticami in prenos na perutnino, zato lovcem priporočamo opustitev lova oziroma dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov.

Biovarnostni ukrepi:

 • uporaba rokavic za enkratno uporabo in razkuževanje rok pri rokovanju s pticami,
 • namakanje obleke pred pranjem v razkužilu (npr. Ecocid 1%) za najmanj 15 minut,
 • čiščenje in razkuževanje obutve.

Virus influence ostane na oblačilih in obutvi tudi več kot 24 ur in se lahko prenese na perutnino, ki je za virus zelo občutljiva. Virus lahko prenese na perutnino tudi pes, ki je bil na lovu na race mlakarice.

Pridobili smo si mnenje, da na območju z omejitvami ni dovoljena repopulacija gojene divjadi (fazani, race mlakarice, jerebice).

Torej dokler je razglašeno območje z omejitvami, ki obsega zaščitno območje, s polmerom 3km okrog okuženega gospodarstva in ogroženo območje, s polmerom 10 km okrog okuženega gospodarstva tam ni dovoljena repopulacija – izpust fazanov za lov.

Območje z omejitvami

Območje z omejitvami obsega zaščitno območje, s polmerom 3km okrog okuženega gospodarstva in ogroženo območje, s polmerom 10 km okrog okuženega gospodarstva.

Zaščitno območje obsega naselja:

 • v občini Slovenska Bistrica:Fošt, Gladomes, Jurišna vas, Korplje, Kostanjevec, Malo Tinje, Modrič, Radkovec, Spodnja Ložnica, Tinjska Gora, Turiška vas na Pohorju, Veliko Tinje, Vinarje, Visole, Vrhole pri Slov. Konjicah, Zgornja Bistrica, Zgornja Ložnica;
 • v občini Oplotnica:Okoška Gora, Prihova, Straža pri Oplotnici, Ugovec, Zlogona Gora, Zlogona vas.

Ogroženo območje obsega naselja:

 • v občini Slovenske Konjice: Bezina, Blato, Brdo, Breg pri Konjicah, Brezje pri Ločah, Dobrava pri Konjicah, Dobrnež, Draža vas, Gabrovlje, Gabrovnik, Koble, Kolačno, Konjiška vas, Ličenca, Loče, Mali Breg, Mlače, Nova vas pri Konjicah, Novo Tepanje, Perovec, Petelinjek pri Ločah, Podob, Preloge pri Konjicah, Prežigal, Selski Vrh, Slovenske Konjice, Spodnja Pristava, Spodnje Grušovje, Spodnje Preloge, Spodnji Jernej, Strtenik, Sveti Jernej, Škalce, Štajerska vas, Tepanje, Tepanjski Vrh, Vešenik, Zeče, Zgornja Pristava, Zgornje Laže, Žiče
 • v občini Zreče: Bezovje nad Zrečami, Boharina, Črešnova, Dobrovlje, Gorenje pri Zrečah, Gračič, Koroška vas na Pohorju, Loška gora pri Zrečah, Osredek pri Zrečah, Padeški Vrh, Planina na Pohorju, Radana vas, Zlakova, Zreče
 • v občini Oplotnica: Božje, Brezje pri Oplotnici, Čadram, Dobriška vas, Dobrova pri Prihovi, Gorica pri Oplotnici, Koritno, Kovaški Vrh, Lačna Gora, Malahorna, Markečica, Oplotnica, Pobrež, Raskovec, Zgornje Grušovje
 • v občini Poljčane: Spodnja Brežnica, Stanovsko
 • v občini Rače-Fram: Kopivnik, Loka pri Framu, Morje, Planica
 • v občini Slovenska Bistrica: Bojtina, Bukovec, Cezlak, Cigonca, Črešnjevec, Devina, Dolgi Vrh, Frajhajm, Gabernik, Hošnica, Kalše, Kebelj, Klopce, Kočno pri Polskavi, Kot na Pohorju, Kovača vas, Križni Vrh, Laporje, Leskovec, Levič, Lokanja vas, Nadgrad, Nova Gora nad Slovensko Bistrico, Ogljenšak, Ošelj, Planina pod Šumikom, Podgrad na Pohorju, Pokoše, Preloge, Prepuž, Pretrež, Razgor pri Žabljeku, Rep, Ritoznoj, Sele pri Polskavi, Sevec, Slovenska Bistrica, Smrečno, Spodnja Nova vas, Spodnja Polskava, Spodnje Prebukovje, Šentovec, Šmartno na Pohorju, Urh, Videž, Zgornja Brežnica, Zgornja Nova vas, Zgornja Polskava, Zgornje Prebukovje, Žabljek

 

 

 spletne povezave :

Aviarna influenca v Sloveniji | GOV.SI

1_porocilo-AI_26.12.2021-3.1.2022.pdf (gov.si)

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ravnanje z najdenimi pticami

V primeru najdbe bolne ali poginjene vodne ptice ali ujede ali večjega števila poginjenih ptic na isti lokaciji

Če najdete poginjene prostoživeče vodne ptice (na pimer raca, labod, čaplja, pobrežnik, galeb) ali ujedo (kanja, sokol, kragulj, postovka, sove), obvestite Center za obveščanje (112) ali Veterinarsko-higiensko službo.

Prav tako takoj obvestite omenjeni službi v primeru, ko naletite na več poginjenih ptic na isti lokaciji oziroma poleg poginjene ptice opazite neobičajno obnašanje pri ostalih pticah (padanje, zavijanje z glavo, težave pri gibanju, zamazano perje okrog kljuna, kloake, bruhanje, krvavitve, otekline na različnih delih telesa, kihanje, smrkanje).

V primeru najdbe poginjene ptice pevke (na primer sinica, ščinkavec, vrabec, kos, zelenec, golob, taščica)

Če opazite osamljen primer poginjene ptice pevke (na primer sinica, ščinkavec, vrabec, kos, zelenec, golob, taščica), pri ostalih pticah v okolici pa ne opazite sprememb v obnašanju, lahko tako ptico poberete tako, da:

 • uporabite rokavice za enkratno uporabo,
 • vrečo, v katero boste pobrali ptico, izvihate čez rokavice in tako poberete ptico, da ne pridete v direkten stik s truplom,
 • vrečo s ptico zaprete in jo skupaj z rokavico odvržete med odpadke,
 • roke si po končanem postopku dobro operete z milom.

 

Da na območjih z omejitvami ni dovoljena repopulacija oziroma spuščanje pernate divjadi, zato bo treba počakati do konca meseca, ko se bodo območja ukinila (če ne bo novih izbruhov pri perutnini).

Območje z omejitvami

Območje z omejitvami obsega zaščitno območje, s polmerom 3km okrog okuženega gospodarstva in ogroženo območje, s polmerom 10 km okrog okuženega gospodarstva.

Zaščitno območje obsega naselja:

 • v občini Slovenska Bistrica:Fošt, Gladomes, Jurišna vas, Korplje, Kostanjevec, Malo Tinje, Modrič, Radkovec, Spodnja Ložnica, Tinjska Gora, Turiška vas na Pohorju, Veliko Tinje, Vinarje, Visole, Vrhole pri Slov. Konjicah, Zgornja Bistrica, Zgornja Ložnica;
 • v občini Oplotnica:Okoška Gora, Prihova, Straža pri Oplotnici, Ugovec, Zlogona Gora, Zlogona vas.

Ogroženo območje obsega naselja:

 • v občini Slovenske Konjice: Bezina, Blato, Brdo, Breg pri Konjicah, Brezje pri Ločah, Dobrava pri Konjicah, Dobrnež, Draža vas, Gabrovlje, Gabrovnik, Koble, Kolačno, Konjiška vas, Ličenca, Loče, Mali Breg, Mlače, Nova vas pri Konjicah, Novo Tepanje, Perovec, Petelinjek pri Ločah, Podob, Preloge pri Konjicah, Prežigal, Selski Vrh, Slovenske Konjice, Spodnja Pristava, Spodnje Grušovje, Spodnje Preloge, Spodnji Jernej, Strtenik, Sveti Jernej, Škalce, Štajerska vas, Tepanje, Tepanjski Vrh, Vešenik, Zeče, Zgornja Pristava, Zgornje Laže, Žiče
 • v občini Zreče: Bezovje nad Zrečami, Boharina, Črešnova, Dobrovlje, Gorenje pri Zrečah, Gračič, Koroška vas na Pohorju, Loška gora pri Zrečah, Osredek pri Zrečah, Padeški Vrh, Planina na Pohorju, Radana vas, Zlakova, Zreče
 • v občini Oplotnica: Božje, Brezje pri Oplotnici, Čadram, Dobriška vas, Dobrova pri Prihovi, Gorica pri Oplotnici, Koritno, Kovaški Vrh, Lačna Gora, Malahorna, Markečica, Oplotnica, Pobrež, Raskovec, Zgornje Grušovje
 • v občini Poljčane: Spodnja Brežnica, Stanovsko
 • v občini Rače-Fram: Kopivnik, Loka pri Framu, Morje, Planica
 • v občini Slovenska Bistrica: Bojtina, Bukovec, Cezlak, Cigonca, Črešnjevec, Devina, Dolgi Vrh, Frajhajm, Gabernik, Hošnica, Kalše, Kebelj, Klopce, Kočno pri Polskavi, Kot na Pohorju, Kovača vas, Križni Vrh, Laporje, Leskovec, Levič, Lokanja vas, Nadgrad, Nova Gora nad Slovensko Bistrico, Ogljenšak, Ošelj, Planina pod Šumikom, Podgrad na Pohorju, Pokoše, Preloge, Prepuž, Pretrež, Razgor pri Žabljeku, Rep, Ritoznoj, Sele pri Polskavi, Sevec, Slovenska Bistrica, Smrečno, Spodnja Nova vas, Spodnja Polskava, Spodnje Prebukovje, Šentovec, Šmartno na Pohorju, Urh, Videž, Zgornja Brežnica, Zgornja Nova vas, Zgornja Polskava, Zgornje Prebukovje, Žabljek

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Spoštovani,

obveščamo vas, da je poleg izbruha aviarne influence podtipa H5N1 pri perutnini, bolezen potrjena tudi pri dveh labodih grbcih (eden na območju občine Slovenska Bistrica, drugi v občini Hoče – Slivnica). Državno središče za nadzor bolezni je včeraj zaradi pojava bolezni pri perutnini določilo območje z omejitvami (zaščitno in ogroženo območje) in ukrepe, ki se izvajajo na tem območju. Seznam naselij, ki spadajo v območje z omejitvami in njihov grafični prikaz je objavljen na spletni strani Uprave.

Povzetek ukrepov, ki veljajo na teh območjih:

1.        izvajalci dejavnosti morajo nemudoma prijaviti vsako spremembo zdravstvenega stanja pri pticah (perutnina in ptice v ujetništvu), vključno s povečanim številom obolelih ali poginjenih živali, spremembah v proizvodnji (zmanjšana poraba vode in krme, padec nesnosti, razbarvanje jajčne lupine), veterinarski organizaciji oziroma pristojnemu območnemu uradu Uprave;
2.        ptice morajo biti nastanjene ločeno od drugih vrst živali, preprečen mora biti stik s prostoživečimi živalmi;
3.        postavitev razkuževalnih barier na vhodih in izhodih iz obrata oziroma zagotovitev drugih načinov dezinfekcije ob vstopu oziroma izstopu iz obrata oziroma na območje obrata;
4.        izvajanje biovarnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni, vključno z izvajanjem  preoblačenja in preobuvanja ob vstopu in izstopu iz objektov s perutnino oziroma uporaba zaščitne obleke in obutve za enkratno uporabo, namestitev razkuževalnih barier na vhod v objekte, umivanje in razkuževanje rok;
5.        prepoved premikov ptic in njihovih proizvodov znotraj območja, z in nanj, razen pod določenimi pogoji po predhodni odobritvi pristojnega območnega urada Uprave;
6.        prevoz živali preko območij z omejitvami se lahko v skladu s četrtim odstavkom 22. člena Uredbe 2020/687/EU izvaja po glavnih prometnicah, brez postankov ali raztovarjanja;
7.        prevozna sredstva za prevoz ptic in njihovih proizvodov, ki izvirajo z območij z omejitvami, morajo biti razkužena,
8.        vsako vzorčenje v objektih s pticami, ki ni namenjeno potrditvi ali izključitvi prisotnosti AI, mora predhodno odobriti pristojni OU;
9.        prepoved zbiranja ptic – sejmov, razstav, tržnic in drugih zbiranj;
10.        prepoved obnove populacije pernate divjadi;
11.        prepoved premikov gnoja, nastilja, uporabljene stelje, razen po predhodni odobritvi pristojnega območnega urada Uprave;
12.        vodenje evidenc v obratu o:
–        vseh osebah in prevoznih sredstvih, ki vstopajo v obrat oziroma na območje obrata;
–        pticah na gospodarstvu – število in vrsta živali, število živali in datum pogina; druge spremembe pri živalih (obolevnost, zmanjšana proizvodnja,…).

Prav tako je bil sprejet Sklep o ukrepih zaradi aviarne influence pri prostoživečih pticah v Sloveniji, ki veljajo za celotno območje Slovenije in je objavljen na spletni strani Uprave:

–        zadrževanje perutnine in ptic v ujetništvu je dovoljeno le v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi; zaradi dobrobiti se lahko vodni perutnini omogoči dostop do vode, vendar je pri tem treba preprečiti fizični stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi;
–        krmljenje in napajanje perutnine in ptic v ujetništvu je dovoljeno le v zaprtih oziroma pokritih prostorih; oskrbovanje perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop prostoživeče vodne ptice, je dovoljeno po obdelavi vode, ki zagotavlja inaktivacijo virusov aviarne influence (npr. prekuhavanje, uporaba filtrov, UV razkuževanja ali kemijskih substanc, kot je npr. kloriranje);
–        prepovedano je krmljenje prostoživečih vodnih ptic; s tem se zmanjša nepotrebno zadrževanje ptic na posameznih mestih in možnost prenosa virusa med njimi ter na perutnino in ptice v ujetništvu preko kontaminirane obutve in obleke;
–        prepovedano je vsakršno zbiranje perutnine in drugih ptic v ujetništvu na trgih, predstavah, razstavah in kulturnih prireditvah.

Priporočila za lovce in ornitologe

Ker lahko prostoživeče ptice prenašajo virus aviarne influence, ne da bi kazale klinične znake bolezni, predstavljajo vsi stiki s temi pticami tveganje za prenos bolezni na perutnino.
Lov na race mlakarice predstavlja veliko tveganje, zato lovcem priporočamo opustitev lova oziroma dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov.
Prav tako odsvetujemo tudi odlov in označevanje vodnih ptic, ki ga opravljajo obročkovalci v okviru Prirodoslovnega muzeja Slovenije oziroma da pri rokovanju s pticami dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe.

Informacije so dostopne na spletni strani Uprave

na območjih z omejitvami ni dovoljena repopulacija oziroma spuščanje pernate divjadi, zato bo treba počakati do konca meseca, ko se bodo območja ukinila (če ne bo novih izbruhov pri perutnini). Če pa se kljub odsvetovanju izvaja lov na živali, ki so že v lovišču, pa naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe, ki so navedeni na spletni strani Uprave.

Lep pozdrav.

Saška

mag. Aleksandra HARI, dr. vet. med.
Sektor za zdravje in dobrobit živali /
Animal Health and Welfare Division
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin /
The Administration of the Republic of Slovenia for Food safety, Veterinary sector and Plant protection

Dunajska cesta 22
SI – 1000 Ljubljana, Slovenija

T: +386 1 300 13 24, F: +386 1 300 13 56
E: aleksandra.hari@gov.si
W: www.uvhvvr.gov.si

Ta vnos je bil objavljen v O NAS. Zaznamek za trajno povezavo.