Odredba in obvezno navodilo za izvajanje Odredbe 2022

Spoštovani,

obveščamo vas, da so na spletni strani Uprave objavljeni Odredba 2022, obvezno navodilo za izvajanje odredbe in ostali dokumenti v zvezi z odredbo (posodobljeni spremni obrazci).

Kot smo vas obvestili že lani, se v letu 2022 ne oddaja lisic iz rednega odstrela za kontrolo uspešnosti oralnega cepljenja lisic proti steklini, ker se od jeseni 2019 peroralno cepljenje lisic ne izvaja.

V okviru letnih pogodb bodo nadomestila izplačana le za lisice, ki se v preiskavo pošiljajo v okviru Pravilnika o ukrepih za o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline (Uradni list RS, št. 98/13 in 81/16)  – za lisice, pri katerih se sumi na prisotnost stekline.
Le s čimprejšnjo prijavo suma in preiskavo bomo lahko zagotovili hitro in učinkovito ukrepanje ob možnem ponovnem pojavu stekline pri nas, zato vas pozivamo, da ste pozorni na vsako spremembo obnašanja pri lisicah, ki kaže na možno okužbo s steklino in tako lisico pošljete v preiskavo na steklino.

Prosim vas, da o tem obvestite svoje člane.

V pripravi so tudi pogodbe za leto 2022, zato prosim, da mi morebitne spremembe v vodstvu OZUL-ov ali LPN-jev čim prej sporočite na elektronski naslov aleksandra.hari@gov.si.

Lep pozdrav.

Saška

mag. Aleksandra HARI, dr. vet. med.
Sektor za zdravje in dobrobit živali /
Animal Health and Welfare Division
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin /
The Administration of the Republic of Slovenia for Food safety, Veterinary sector and Plant protection
 
Dunajska cesta 22
SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
 
T: +386 1 300 13 24, F: +386 1 300 13 56
E: aleksandra.hari@gov.si
W: 
www.uvhvvr.gov.si
Ta vnos je bil objavljen v O NAS. Zaznamek za trajno povezavo.