Javne razgrnitve lovskoupravljavskih načrtov 2021-2030

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) začenja z javno razgrnitvijo osnutkov gozdnogospodarskih in lovskoupravljavskih načrtov območij za obdobje 2021-2030. V okviru javne razgrnitve se bo najširša javnost lahko seznanila z dokumenti in podala mnenja in pripombe. Javna razgrnitev traja od 26. julija do vključno 2. septembra 2022.

Foto: Bojan Gorenc

V času javne razgrnitve bodo izvedene tudi javne obravnave s predstavitvami vseh razgrnjenih dokumentov po urniku, zapisanem v preglednici.

LUN LUO 2021-2030 Prenos dokumenta Obrazec za pripombo Kontakt 1 Kontakt 2
Triglavsko Osnutek načrta Oddaj pripombo janez.pagon@zgs.si oetolmin@zgs.si
Zahodno visoko kraško Osnutek načrta Oddaj pripombo janez.pagon@zgs.si oetolmin@zgs.si
Gorenjsko Osnutek načrta Oddaj pripombo vanja.primozic@zgs.si oekranj@zgs.si
Zasavsko Osnutek načrta Oddaj pripombo andrej.jeklar@zgs.si oeljubljana@zgs.si
Notranjsko Osnutek načrta Oddaj pripombo peter.krma@zgs.si oepostojna@zgs.si
Kočevsko – Belokranjsko Osnutek načrta Oddaj pripombo tomaz.devjak@zgs.si oekocevje@zgs.si
Novomeško Osnutek načrta Oddaj pripombo drejc.kotnik@zgs.si oenovomesto@zgs.si
Posavsko Osnutek načrta Oddaj pripombo gregor.bogovic@zgs.si oebrezice@zgs.si
Savinjsko – Kozjansko Osnutek načrta Oddaj pripombo matej.tajnikar@zgs.si oecelje@zgs.si
Kamniško – Savinjsko Osnutek načrta Oddaj pripombo vid.preloznik@zgs.si oenazarje@zgs.si
Pohorsko Osnutek načrta Oddaj pripombo ljudmila.medved@zgs.si oeslovenjgradec@zgs.si
Slovensko Goriško Osnutek načrta Oddaj pripombo mateja.cojzer@zgs.si oemaribor@zgs.si
Ptujsko – Ormoško Osnutek načrta Oddaj pripombo mateja.cojzer@zgs.si oemaribor@zgs.si
Pomursko Osnutek načrta Oddaj pripombo stef.kovac@zgs.si oemurskasobota@zgs.gov.si
Primorsko Osnutek načrta Oddaj pripombo matej.rescic@zgs.si oesezana@zgs.si
Javne razgrnitve lovsko upravljavskih načrtov lovsko upravljavskih območij 2021-2030. Vir: ZGS

Na ZGS so v letu 2021 pripravili 14 območnih gozdnogospodarskih načrtov (GGN GGO) in 15 območnih lovskoupravljavskih načrtov (LUN) za obdobje 2021-2030. Ob izdelavi območnih načrtov so na ZGS med 1. 11. 2020 in 31. 12. 2020 zbirali predloge in pobude, v letu 2021 pa izvedli dva sklopa participativnih delavnic, pri katerih so s strani zainteresirane javnosti zbrali številne pobude, ki so jih pri izdelavi osnutkov območnih načrtov tudi upoštevali.

Pomemben del formalno določenega participativnega procesa izdelave in sprejemanja območnih načrtov ter okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja narave predstavljajo javne razgrnitve in javne obravnave območnih načrtov, v okviru katerih zbirajo konkretne pripombe na posamezne območne GGN GGO in LUN.

Območni načrti so letos prvič presojani v postopku celovite presoje vplivov na okolje, zato bo hkrati z javno razgrnitvijo potekala tudi javna razgrnitev okoljskega poročila in dodatka za varovana območja za 14 GGN GGO in javna razgrnitev okoljskega poročila in dodatka za varovana območja za 15 LUN.

ZGS vljudno vabi zainteresirano javnost k podajanju pisnih mnenj in pripomb. Mnenja in pripombe na posamezen dokument je mogoče oddati na obrazcu v preglednici v stolpcu »obrazec za pripombo« do vključno 2. septembra 2022. V nadaljevanju postopka se anonimna mnenja in pripombe ter nerelevantni komentarji ne bodo upoštevali.

Vir: Zavod za gozdove

Ta vnos je bil objavljen v O NAS. Zaznamek za trajno povezavo.