LD MARKOVCI

LOVSKA DRUŽINA MARKOVCI

Sobetinci 47
2281 MARKOVCI

STAREŠINA: Lidija Šmigoc
tel.: 031-616-283

e-pošta: siviljstvo.smigoc@gmail.com