LD PODLEHNIK

LOVSKA DRUŽINA PODLEHNIK

Zakl 40
2286 PODLEHNIK

STAREŠINA: Franc Bigec, francibigec@gmail.com
tel.: 041 366 420

e-pošta: lov.podlehnik@gmail.com