LD STOPERCE

LOVSKA DRUŽINA STOPERCE

Stoperce 13b
2289 STOPERCE

STAREŠINA: Srečko Taciga
tel.: 031 764 384

srecko.taciga@gmail.com

e-pošta: lovska.druzina.stoperce@gmail.com