LD ŽETALE

LOVSKA DRUŽINA ŽETALE

Žetale 37
2287 ŽETALE

STAREŠINA: Hajšek Andrej
tel.: 040 368 035

e-pošta: andrej.hajsek1@gmail.com