DICIPLINSKO RAZSODIŠČE

Razsodišče  ZLD Ptuj-Ormož: (27. člen Pravil ZLD Ptuj-Ormož)

 

·         Bojan Maček, LD Ormož – predsednik

·         Ivan Vidovič, LD Destrnik – podpredsednik

·         Ivan Lajh, LD Boris Kidrič

·         Bogomir Male, LD Cirkovce

·         Franc Šmigoc, LD Leskovec

·         Martin Žuran, LD Markovci

·         Milan Kolbl, LD Vinski vrhovi