DICIPLINSKO RAZSODIŠČE

Razsodišče  ZLD Ptuj-Ormož: (27. člen Pravil ZLD Ptuj-Ormož)

 

·      

  • Kristofić Željko, LD Središče ob Dravi, predsednik komisije; 041 585 582
  • Krajnik Milan, LD Boris Kidrič, član komisije
  • Viktor Munda, LD Bresnica-Podgorci, član komisije
  • Ivan Vidovič, LD Desternik, član komisije
  • Darko Vindiš, LD Cirkovce, član komisije