STRELSTVO IN OROŽJE

Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje:

 

·         Primož Turnšek, LD Boris Kidrič – predsednik

·         Stanislav Pfeifer, LD Velika nedelja – podpredsednik

·         Boris Filipič, LD Tomaž

·         Igor Bogša, LD Velika nedelja

·         Marjan Lah, LD Cirkovce

Zadolženi član UO ZLD Ptuj-Ormož za komisijo je Andrej Vaupotič, dipl. ing. spec.