KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA

Komisija za priznanja in odlikovanja:

 

·         Feliks Taciga, LD Stoperce – predsednik

·         Uroš Kukovec, LD Ormož – podpredsednik

·         Darko Vindiš, LD Cirkovce

Zadolženi član UO ZLD Ptuj-Ormož za komisijo je Silvo Kralj.