NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor  ZLD Ptuj-Ormož: (24. člen Pravil ZLD Ptuj-Ormož)

 

  1. Jurij Dogša, predsednik, LD Središče
  2. Miroslav  Luci, član, LD Tomaž pri Ormožu
  3. Alojz  Peinkiher, član, LD »Dravinja« Majšperk