NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor  ZLD Ptuj-Ormož: (24. člen Pravil ZLD Ptuj-Ormož)

 

  1. Jurij Dogša, LD Središče; predsednik komisije 041 689 674
  2. Turnšek Franc, LD Boris-Kidrič, član komisije
  3. Borut Damiš, LD Cirkovce; član komisije