UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor sestavljajo:

–          starešine lovskih družin članic ZLD Ptuj-Ormož

–          predsednik ZLD Ptuj-Ormož

–          podpredsednik ZLD Ptuj-Ormož

–          predsednik Lovsko kinološkega društva Ptuj-Ormož.

 

Upravni odbor ZLD Ptuj-Ormož sestavljajo:

 

 1. doc. dr. Srečko Felix Krope, predsednik, kontakt: srecko.krope@siol.net, GSM +38640 55 15 62
 2. doc.dr. Janez Petek , podpredsednik, kontakt:janez.petek@steng-nccp.si, +38641 981 463
 3. Vili Postružnik, LKD Ptuj-Ormož
 4. Debeljak Tomaž, LD Boris Kidrič-Zg. Hajdina
 5. Ozmec Matej, LD Bresnica-Podgorci
 6. Darko Vindiš, LD Cirkovce
 7. doc.dr. Janez Petek , LD Cirkulane
 8. Ivan Slukan, LD Destrnik
 9. Roman Štumberger, LD »Dravinja« Majšperk
 10. Alojz-Branko  Babič, LD Ivanjkovci
 11. Boštjan Prosenjak, LD »Jože Lacko« Ptuj
 12. Ivan  Hrga, LD Juršinci
 13. Ivan  Mlinarič, LD Kog
 14. Rajh Ivo, LD Leskovec v Halozah
 15. Lidija Šmigoc, LD Markovci
 16. Bojan  Maček, LD Ormož
 17. Franc  Bigec, ml., LD Podlehnik
 18. Danilo Drevenšek, LD Ptuj
 19. Željko Kristofić, LD Središče
 20. Srečko Taciga, LD Stoperce
 21. Alojz  Žiher, LD Sveta Marjeta niže Ptuja
 22. Anton Štebih, LD Tomaž pri Ormožu
 23. Janez Rojko, LD Trnovska vas
 24. Katka Kovačec, LD Velika Nedelja
 25. Anton Šnajder, LD Vinski vrhovi-Miklavž pri Ormožu
 26. Branko Ivančič, LD Zavrč
 27. Hajšek Andrej, LD Žetale.