Ob 50-letnici naselitve muflonov na pogorju Boča

Lovske družine Poljčane, Makole, Boč in Rogaška Slatina so pripravile krajšo slovesnost ob 50-letnici naselitve muflonov na pogorju Boča.

Tomo Kovačič je orisal zgodovino naselitve muflonov na Boču. Foto: arhiv LD Poljčane

Prva naselitev muflona v Sloveniji je bila leta 1953 v dolini Kokre, nato so sledile še številne druge, in sicer na območju Kriške gore, Kamniške Bistrice, Stahovice, Šmarne gore, Trente, Bohinja, Šmohorja, Solčave, Mosta na Soči, Hrastnika, Selc in Škofje Loke, Polhovega Gradca, Trnovskega gozda in  Ljubinja in Uršlje Gore. Leta 1972 so ga naselili tudi na pogorju Boča, kjer se je kolonijo hitro ustalila, postopoma širila in številčno razširila.

Slovesnost ob zlatem jubileju naselitve muflonov na tem območju je bila na domačiji Kavkler na Jelovcu pri Makolah. Po uvodnem nastopu rogistov Lovske zveze Maribor, ki so zaigrali njihov »Jägermarš«, sta zapela Tinka Trefalt in Sandi Kavkler nepozabno Zelenico. Nato je vse navzoče goste in lovce pozdravil in jim zaželel dobrodošlico na njihovi domačiji Sandi Kavkler.

Za njim sta imela krajša nagovora starešina LD Makole Aljoša Tovornik in predsednik Lovske zveze Maribor Marjan Gselman. V strokovnem delu prireditve so pripravili posvet o muflonu z orisom zgodovine naselitve te divjadi na pogorju Boča, o čemer je govoril starešina LD Poljčane Tomo Kovačič.

O muflonih je strokovno predaval prof. dr. Boštjan Pokorny. Foto: arhiv LD Poljčane

Gabriel Omerza je kot dolgoletni predsednik Območnega združenja upravljalcev lovišč (OZUL) predstavil primere dobre prakse pri gospodarjenju s to divjadjo, dekan Visoke šole za varstvo okolja prof. dr. Boštjan Pokorny pa je celovito in strokovno predstavil muflona kot neavtohtono vrsto divjadi na Slovenskem in uspehe po naselitvi na Boču. Gost iz sosednje Hrvaške prof. dr. Nikica Šprem je predstavil gospodarjenje z mufloni v njihovih loviščih.

Strokovni del so posrečeno obogatili s pregledno razstavo trofej uplenjenih muflonov na pogorju Boča, ki jo je strokovno predstavil Branko Reisman. Celotno slovesnost na Kavklerjevi domačiji je doživeto vodila in povezovala Mateja Marolt.

Makolski lovci so postregli z okusnim srnjakovim golažem, haloški vinarji pa so prispevali domačo haloško kapljico. Lep in odmevni dogodek so zaokrožili s krajšim družabnim srečanjem ob zvokih rogistov Lovske zveze Maribor. Spomnili so se tudi zaslužnih lovcev, ki so zasnovali in realizirali ta projekt in nekaterim redkim še živečim podelili spominska priznanja.

Marjan Toš

Srečanje udeležencev slovesnosti po prireditvi. Foto: arhiv LD Poljčane
Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Ob 50-letnici naselitve muflonov na pogorju Boča

Je odvoz poginule ali povožene divjadi potrebno plačati?

Ali je res potrebno odvoz poginule oziroma povožene divjadi plačati in ali je mogoče povoženo divjad zbirati v lovskih zbiralnicah?

Fotografija je simbolična. Foto: Gregor Bolčina

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ponovno pojasnjuje, da glede zbiranja in zaračunavanja povožene divjadi v zadnjem obdobju ni prišlo do nikakršnih sprememb, saj odvoz povožene divjadi s cest (in cestnih baz) poteka nemoteno. Odvoz povožene divjadi z mesta povoza plača UVHVVR.

V skladu z 2. členom Uredbe 1069/2009 ES so trupla prostoživečih živali in divjadi izvzeta iz obsega uredbe, razen v primeru, ko gre za sum bolezni oziroma, ko gre za izvajanje ukrepov zaradi ogroženosti za posamezne bolezni. To pomeni, da poginule divjadi (sem spadajo tudi povozi na cestah in na železnici), ni treba zbirati, razen v primeru, ko gre za sum bolezni oziroma izvajanje ukrepov za zgodnje odkrivanje bolezni, kot je v primeru afriške prašičje kuge, ko je potrebno zbirati vse poginule divje prašiče. Tako se lahko povoženega jelena, srno, lisico … pusti na mestu povoza, zakoplje ali pa se pokliče Veterinarsko higiensko službo (VHS) – posebno, če gre za povoz v naselju ali blizu naselja – ki bo trup odpeljala z mesta povoza. Trupel poginule (in povožene) divjadi ni dovoljeno zbirati v lovskih zbiralnicah, ki so živilski objekt.

Naloge VHS službe NVI so opredeljene v 26. členu Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/0590/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18)  in v Pravilniku o  zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Uradni list RS, št. 122/07).

Če torej želi lovska družina oddati v sistem zbiranja truplo poginule ali povožene divjadi potem, se obrne na veterinarsko higiensko službo Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI), ki truplo poginule divjadi praviloma pobere na kraju pogina, razen v primeru, ko upravljalec cest truplo dostavi na zbirno mesto v cestni bazi.

V primeru, ko želi lovska družina oddati ŽSP kategorije 1 in 2 iz lovske zbiralnice pokliče koncesionarja KOTO d.o.o., v primeru oddaje ŽSP kategorije 3 iz lovske zbiralnice pa se LD lahko obrne na nosilce dejavnosti na področju ŽSP, ki so odobreni ali registrirani za predelavo ŽSP kategorije 3. ŽSP kategorije 3 iz lovskih zbiralnic lahko lovske družine uporabijo tudi za krmljenje zveri na krmiščih, ki imajo dovoljenje UVHVVR.

Ne glede na jasna pravila se na posameznih področjih v Sloveniji še vedno dogaja, da lovske družine dostavljajo povoženo divjad v lovske zbiralnice, kjer jih prevzame VHS služba NVI. Nekatere lovske družine so sistem (v sodelovanju s higieniki VHS službe) izkoristile do te mere, da so hkrati na stroške UVHVVR ob prevzemu povožene divjadi v zbiralnici oddale še vse ŽSP, predvsem kategorije 1 in 2, ki so nastali v lovski zbiralnici. Da je oziroma je bila taka praksa dokaj razširjena potrjuje podatek, da je v letu 2021 le 11 lovskih družin uradno oddalo ŽSP kategorije 1 in 2 koncesionarju KOTO (tem družinam je bilo za prevzem izdano potrdilo in račun). Dejstvo je, da v vsaki lovski družini nastanejo tudi ŽSP kategorije 1 inj 2 (glej poglavje glede kategorizacije ŽSP v obrazložitvah načrta ravnanja). Poleg tega se dogaja, da kot kadaver povožene ali poginule divjadi lovske družine oddajo trupe divjadi (že exenterirane), ki so bili ocenjeni kot neustrezni za prehrano ljudi.

Da bi preprečili takšne prakse, je vodstvo NVI svojim higienikom izdalo navodilo, da se vse ŽSP, ki se prevzamejo v lovskih zbiralnicah prevzame samo kot ŽSP po pogodbi s koncesionarjem KOTO, in da se ti ŽSP lovski družini tudi zaračunajo. Naj še enkrat poudarimo, da trupel poginule (in povožene) divjadi ni dovoljeno zbirati v lovskih zbiralnicah.

Več o pravilih rokovanja z ŽSP v lovskih družinah lahko najdete tukaj:

https://clan.lovska-zveza.si/lzs/za_clane/apk___prevzem_zsp
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/PODROCJA/LOVSTVO/APK/Pojasnila-k-nacrtu-ravnanja-31.1.fin.pdf
https://www.lovska-zveza.si/2021/02/02/apk-objavljen-nacrt-ravnanja-in-osnove-za-izplacilo-financne-spodbude/

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Je odvoz poginule ali povožene divjadi potrebno plačati?

Male zelene celice – tekmovanje v znanju iz lovstva za srednješolce

Na Srednji lesarski in gozdarski šoli Maribor je 19. maja potekalo državno lovsko tekmovanje v znanju iz lovstva – Male zelene celice. Na tokratnem tekmovanju sta sodelovali dve šoli, Srednja lesarska in gozdarska šola iz Maribora in Srednja gozdarska in lesarska šola iz Postojne.

Foto: Mateja Kišek

Tekmovanje sta organizirala in vodila dr. Mateja Kišek in Renato Vovk, oba učitelja strokovnih gozdarskih predmetov na Srednji lesarski in gozdarski šoli Maribor. Da je bilo tekmovanje izvedeno lovsko pravično, je skrbela strokovna komisija, ki so jo sestavljali predsednik Lovske zveze Maribor Marjan Gselman, tajnik Lovske zveze Maribor Božidar Kunej in predsednik komisije za izobraževanje pri Lovski zvezi Maribor in Lovski zvezi Slovenije dr. Ivan Žižek.

Tekmovanje je bilo sestavljeno iz petih različnih nalog, ki so obsegale poznavanje določenih lovskih in naravovarstvenih vsebin. Obe ekipi sta bili tekom tekmovanja zelo izenačeni. Strokovna komisija je bila mnenja, da je znanje dijakov na zavidljivo visokem nivoju. Zadnja naloga je bilo streljanje z zračno puško, kjer so imeli mariborski dijaki nekaj več lovske sreče in so ekipno dosegli večje število točk. To jim je v seštevku prineslo skupaj 32 točk, medtem, ko so jih postojnski dijaki zbrali 28,5. Mariborčani so ob koncu tekmovanja v svojo lovsko učilnico ponosno odnesli prehodni pokal – lovsko palico, kamor bodo zapisali ime Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor in leto, ko so postali državni lovski prvaki v znanju iz lovstva.

Za podporo pri izvedbi državnega lovskega tekmovanja se organizatorji zahvaljujemo Lovski zvezi Slovenije, Lovski zvezi Maribor in trgovini z lovsko opremo, Puškarstvu Vute d.o.o., ki je prispevalo del nagrad za tekmovalce.

dr. Mateja Kišek

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Male zelene celice – tekmovanje v znanju iz lovstva za srednješolce

Liga LZS v kombinacijskem streljanju 2022

Na strelišču Gaj – Pragersko se je 22. maja končala liga v kombinacijskem streljanju, ki je obsegala tri strelska tekmovanja. Udeležilo se jih je petindvajset strelcev.

Foto: arhiv Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje

Rezultati ligaških strelskih tekmovanj so veljali tudi za izbor strelcev v strelsko ekipo Lovske zveze Slovenije, ki bo našo zvezo zastopala na 14. Evropskem prvenstvu v kombinacijskem streljanju, ki se bo letos odvijalo med 1. in 3. julijem na strelišču v mestu Piancardato, v Italiji.

Po končanih ligaških tekmovanjih so prva tri mesta zasedli: 1. Boštjan Sadek (2.252 točk), 2. Matjaž Hlebš (2.244 točk), 3. David Jerovšek (2.215 točk).

Na temelju vseh postavljenih meril za izbor je bilo izbranih prvih šest strelcev, ki bodo zastopali barve LZS Evropskem prvenstvu 2022; to so Marijan Sadek, David JerovšekBoštjan SadekMatjaž Hlebš, Nejc HlebšMiha Travner in selektor Matija Janc.

Ekipa, bo zastopala LZS na EP 2022 iz desne proti levi: Marijan Sadek, David Jerovšek, Boštjan Sadek, Matjaž Hlebš, Nejc Hlebš, Miha Travner in selektor Matija Janc. Foto: arhiv Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje

Rezultati 3. kola:

Skupni rezultati lige v kombinacijskem streljanju LZS 2022:

Matija Janc, predsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje, selektor ekipe LZS

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Liga LZS v kombinacijskem streljanju 2022

V ekipni in posamični konkurenci slavili benediški lovci

Na strelišču Strelskega društva (SD) Osek v Slovenskih goricah pri Vladu Steinfelserju se je končalo letošnje prvenstvo v strelski kombinaciji za pokale lenarškega lovsko–gojitvenega bazena (LGB).

Najboljši strelci lenarškega LGB 2022 , od leve Milan Bauman, Gregor Fekonja in Dominik Slekovec. Foto: Jure Toš

Nastopile so ekipe Lovskih družin (LD) Benedikt, Dobrava, Lenart, Voličina, Sveta Ana in Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Med udeleženci je bilo nekaj dobro znanih in izkušenih strelcev, sicer pa so skoraj vse LD svoje ekipe že močno pomladile. V tem je tudi edina prihodnost lovskega strelstva, je med drugim povedal Vlado Steinfelser, sicer predsednik SD Osek in sam vrhunski strelec, ki pa je z aktivnim tekmovanjem zaključil.

Tekmovanje je bilo nadvse zanimivo in do konca negotovo, saj so bili izidi dokaj tesni. Najprej so se strelci pomerili v streljanju na glinaste golobe, ki so dobesedno leteli v prah in pepel. Po golobih je bilo na vrsti še tekmovanje v streljanju z malokalibrsko puško na tarče srnjaka, gamsa, lisice in divjega prašiča. To je nekaterim povzročalo kar nemalo preglavic, saj je bilo časa za priprave na letošnje bazensko prvenstvo relativno malo.

Ekipni zmagovalci v lovski kombinaciji so zasluženo postali člani LD Benedikt pod vodstvom kapetana Branka Lončariča. Na drugo mesto so se nekoliko presenetljivo, a zasluženo uvrstili tekmovalci iz LD Sveti Jurij in na tretje člani LD Dobrava, ki je v preteklosti veljala za nepremagljivo, zdaj pa tudi oni ekipo že pomlajujejo. Na četrto mesto se je uvrstila ekipa LD Lenart, na peto LD Sveta Ana in na šesto mesto LD Voličina. V posamični konkurenci je slavil Grega Fekonja iz LD Benedikt pred Milanom Baumanom iz LD Sv. Jurij in Dominikom Slekovcem iz LD Dobrava.

Glavni sodnik na  letošnjem prvenstvu lenarškega LGB je bil izkušeni Mladen Petelin iz LD Benedikt, prvenstvo pa je zgledno organizirala in brezhibno izvedla LD Sveta Ana v Slovenskih goricah. Ta je poskrbela tudi za prijetno vzdušje med prijateljskim druženjem po tekmovanju, ki je pritegnilo tudi nekaj radovednih gledalcev in ljubiteljev lovskega strelstva.

Marjan Toš

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za V ekipni in posamični konkurenci slavili benediški lovci

Termini majske oddaje Dober pogled

VTV VELENJE, četrtek, 26. 5. 2022, ob 21:20

TV IDEA MURSKA SOBOTA, torek, 31. 5. 2022, ob 19:00 in 20:45

GTV GORENJSKA TELEVIZIJA, torek, 31. 5. 2022, ob 19:35, in sreda, 1. 6. 2022, ob 18:00

VAŠ KANAL NOVO MESTO, četrtek, 26. 5. 2022, ob 22:00 in petek, 27. 5. 2022, ob 10:00

ATM KRANJSKA GORA, sobota, 28. 5. 2022, ob 20:00

TV PTUJ, sobota, 4. 6. 2022, ob 21:00 in petek, 5. 6. 2022, ob 10:00

ETV HD, četrtek, 2. 6. 2022, ob 20:00

TV ORMOŽ, petek, 3. 6. 2022, ob 20:00, sobota, 4. 6. 2022, ob 20:00 in nedelja, 5. 6. 2022, ob 20:00

TV STUDIO BISTRICA, četrtek, 26. 5. 2022, ob 20:00, sobota, 28. 5. 2022, ob 20:00 in nedelja, 29. 5. 2022, ob 11:00

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Termini majske oddaje Dober pogled

VIDEO: Risa Bliska izpustili v snežniške gozdove

Na območju lovišča s posebnim namenom (LPN) Jelen je 17. maja potekal izpust Bliska; risa, preseljenega iz Romunije za pomoč pri reševanju Dinarsko – JV Alpske populacije risa pred izumrtjem.

Ris Blisk. Foto: Vedran Slijepčević, VUKA, LIFE Lynx

Pred izpustom je v Gradu Snežnik potekala novinarska konferenca, ki se jo je udeležil tudi predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač, ki je spregovoril o pomembnosti vključenosti lovcev v projekt in pomembnosti ohranjanja risa za prihodnje generacije z besedami: “naša dolžnost je, da to, kar smo dobili od naših prednikov, ohranimo tudi za naše vnuke, če je le mogoče še v boljšem stanju”.

Video: Lado Bradač

Ris je ime dobil s pomočjo učencev osnovne šole Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica s pomočjo Centra o velikih zvereh DINA Pivka, ki so tudi del programa Mladi varuhi risa.

Risjega samca so v aprilu pripeljali iz Romunije in ga namestili v prilagoditveno oboro na območju Snežnika. V času prilagajanja so zanj skrbeli lovci lovišča s posebnim namenom (LPN) Jelen, skupaj z odgovorno veterinarko in člani projektne ekipe LIFE Lynx. S pomočjo uporabe prilagoditvenih obor poskušajo zmanjšati možnost, da bi ris po izpustu odtaval daleč stran od mesta izpusta in ostal brez stika z risi iz Dinaridov in JV-Alp.

Tilen Hvala

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za VIDEO: Risa Bliska izpustili v snežniške gozdove

Druga tekma lige LZS za veterane in superveterane

V Lovski družini Prosenjakovci je v soboto, 14. maja, potekala druga tekma lige Lovske zveze Slovenije za veterane in superveterane. Sodelovalo je 21 strelcev, ki so bili razdeljeni v dve starostni skupini.

Hvala lovski družini za dobro pripravljeno strelišče in organizacijo prireditve.

Foto: Matija Janc

Rezultati tekme:

Skupno število točk po dveh tekmah:

Matija Janc, predsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za Druga tekma lige LZS za veterane in superveterane

LD vabljene k sodelovanju zbiranja vzorcev

Vse lovske družine v Sloveniji so v aprilu in maju 2022 vabljene k sodelovanju zbiranja vzorcev rodil povoženih srn v okviru CRP projekta Vpliv zveri na parkljarje: določitev vrstno specifične stopnje plenjenja in pomena za upravljanje prostoživečih velikih sesalcev v Sloveniji.

Foto: Urša Kmetec

Za dodatne raziskave velikosti legel in spolnega razmerja zarodkov bi potrebovali vzorce iz obdobja april–maj, ko so v maternicah srn že prisotni in dobro razviti zarodki, pri katerih je že mogoče določiti spol. Ker je v tem obdobju srna v lovopustu, bodo poskušali zbrati vzorce rodil srn, ki bodo povožene na cestah.

Namen zbiranja vzorcev rodil povoženih srn je pridobitev pomembnih informacij, ki bodo pomagale pri ugotavljanju razmnoževalnega potenciala srnjadi in spolnega razmerja zarodkov ter upravljanju s to vrsto. Glavni cilj projekta je pripraviti predlog, ki ga bo mogoče upoštevati pri načrtovanju, in sicer kot pripomoček pri upoštevanju plenjenja pri načrtovanju višine in strukture odvzema/odstrela ciljnih vrst parkljarjev.

Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za LD vabljene k sodelovanju zbiranja vzorcev

IZPOLNITEV ANKETE

Pozdravljeni,
smo študenti Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije v Celju. Pripravljamo projektno nalogo na temo povezovanja Optike Prizma, Gornik Majda s.p. s poslovnimi subjekti, z organizacijami in društvi iz Ptuja, Maribora in okolice.  Odgovore na anketo bi potrebovali do četrtka 24.2.2022.
Anketa je online na naslednji povezavi:
Vzela vam bo največ 5 minut vašega časa.
Hvala za vašo pomoč in vam želimo veliko športnih in osebnih dosežkov.
Urška Grobelšek z ekipo študentov.
041 750 027
Objavljeno v O NAS | Komentarji so izklopljeni za IZPOLNITEV ANKETE